Florin Barbu Confirma noi Masuri de ULTIMA ORA ale Ministerului Agriculturii pentru Fermieri

Florin Barbu Confirma Masuri ULTIMA ORA Ministerului Agriculturii Fermieri

Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, a marcat un pas semnificativ înainte prin publicarea pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a versiunii finale a Ghidului solicitantului pentru DR-25, dedicat modernizării infrastructurii de irigații. Această inițiativă este finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027), punând bazele unei agriculturi mai reziliente și competitive.

Florin Barbu a subliniat importanța acestei măsuri, menționând că “prin DR-25, ne propunem să revitalizăm infrastructura de irigații a României, esențială pentru asigurarea securității alimentare și pentru adaptarea la schimbările climatice. Valoarea maximă a finanțării care poate fi accesată de un beneficiar este de 1.500.000 de euro, cu un sprijin public de 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.”

Investițiile eligibile în cadrul acestei linii de finanțare vizează modernizarea stațiilor de punere sub presiune, rețelei aferente, clădirilor asociate, racordarea la utilități și montarea sistemelor de contorizare a apei. Un accent deosebit este pus pe utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene și naționale.

“Proiectul nu se limitează doar la îmbunătățirea infrastructurii fizice, ci include și suport pentru costurile generale ale proiectului, cum ar fi consultanța, proiectarea, monitorizarea și managementul, subliniind angajamentul nostru pentru o agricultură durabilă și inovatoare,” a adăugat ministrul Barbu.

În paralel cu această inițiativă, AFIR a anunțat închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor pentru investiții în energie regenerabilă, după ce a primit 1.342 de cereri, totalizând 262.013.701 euro. Acest efort subliniază angajamentul României către tranziția energetică, cu o alocare de 150 de milioane de euro pentru energie solară și eoliană, facilitând dezvoltarea a peste 488 MW.

Aceste măsuri reflectă o viziune strategică și pragmatică asupra viitorului agriculturii în România, punând bazele pentru un sector agricol mai eficient, sustenabil și adaptabil la provocările secolului XXI. Cu un sprijin financiar generos și o orientare clară către inovație și sustenabilitate, România se poziționează ca un lider în tranziția verde în agricultură la nivel european.