Ministrul Mediului Anunta Derularea unui Program foarte Important pentru Romania

Ministrul Mediului Anunta Derularea Program Important Romania

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea unui nou program de finanțare destinat dezvoltării și modernizării infrastructurii de apă și canalizare din România. Cu un buget generos de 1,5 miliarde de lei, programul vizează extinderea accesului la serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate.

Ghidul de finanțare pentru acest program a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, marcând începutul unui nou capitol în gestionarea resurselor de apă ale țării. Potrivit ministrului mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, „investițiile în infrastructura de apă și canalizare sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu sănătos și a unei calități superioare a vieții pentru toți cetățenii”.

Programul, care are un caracter multianual și se va desfășura la nivel național, acordă finanțare în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile pentru proiecte ce vizează protecția resurselor de apă. Suma maximă ce poate fi acordată variază în funcție de mărimea populației unităților administrativ-teritoriale beneficiare, ajungând până la 30 de milioane de lei cu TVA pentru comunitățile cu mai mult de 10.000 de locuitori.

Principalul obiectiv al programului este reducerea impactului negativ al evacuărilor de ape uzate asupra mediului și sănătății umane. Prin finanțarea necesară pentru înființarea, extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, se urmărește îmbunătățirea accesului la servicii esențiale și protejarea mediului.

Implementarea acestui program nu numai că va contribui la îndeplinirea obligațiilor României privind epurarea apelor uzate, conform legislației naționale și europene, dar va avea și un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții cetățenilor.

Sesiunea de finanțare va începe la 30 de zile de la publicarea Ghidului de finanțare în Monitorul Oficial, iar înscrierile se vor realiza prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. Acest demers subliniază angajamentul Ministerului Mediului de a utiliza tehnologia modernă pentru a facilita accesul la finanțare și a simplifica procesul de aplicare pentru beneficiari.

Lansarea acestui program de finanțare reprezintă un pas important în direcția sustenabilității și dezvoltării infrastructurii critice de apă și canalizare în România. Prin investițiile planificate, se așteaptă o îmbunătățire semnificativă a serviciilor de apă și canalizare, cu beneficii pe termen lung atât pentru mediu, cât și pentru populație.