Marcel Bolos: Declaratii de ULTIM MOMENT cu Noi Schimbari Anuntate pentru Romania

Marcel Bolos a facut o serie de importante declaratii de ultim moment, aducand in atentia romanilor o serie de schimbari importante legate de finante.

Marcel Bolos Declaratii ULTIM MOMENT Noi Schimbari Anuntate Romania

Marcel Bolos, Ministrul Finanțelor, a prezentat viziunea sa ambițioasă pentru transformarea și modernizarea Autorității Vamale Române (AVR) prin digitalizare, eficiență crescută și consolidarea integrității. Subliniind importanța de a ieși din paradigma tradițională și de a aborda problemele colectării veniturilor dincolo de birourile centralizate de la București, Bolos a inițiat discuții esențiale cu liderii direcțiilor regionale vamale din întreaga țară.

În cadrul acestor întâlniri, a fost analizat Planul de Acțiuni al AVR, axat pe îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat de stat, o prioritate declarată pentru asigurarea prosperității economice a României. Ministrul a subliniat necesitatea de a înțelege specificul și provocările fiecărei direcții regionale pentru a implementa soluții adaptate și eficiente.

O temă recurentă în discursul ministrului a fost rolul esențial pe care AVR îl joacă în protejarea societății și a interesele financiare ale românilor, luptând activ împotriva criminalității transfrontaliere, fraudei vamale și evaziunii fiscale. Aceste eforturi sunt vitale pentru asigurarea unui mediu economic sănătos și echitabil.

Digitalizarea reprezintă coloana vertebrală a strategiei de modernizare a vămii, cu un număr record de proiecte în curs de implementare. Aceste proiecte vizează optimizarea operațiunilor vamale pentru a asigura o gestionare eficientă a fluxurilor de mărfuri, creșterea eficienței analizei de risc și întărirea controlului ulterior și auditului vamal.

Un alt punct crucial abordat de Ministrul Finanțelor este nevoia de consolidare a integrității în cadrul AVR. Recunoaște că, deși s-au făcut progrese, mai este încă mult de lucru în această direcție. Marcel Bolos a insistat pe implementarea rapidă a unui mecanism robust de monitorizare, cu scopul de a restabili încrederea cetățenilor și a agenților economici în corectitudinea și imparțialitatea activității vamale.

Planul ambițios de reformă prezentat de Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, promite o transformare profundă a Autorității Vamale Române, prin adaptarea la cerințele secolului XXI. Această inițiativă reprezintă un pas major în direcția unei administrații vamale moderne, eficiente și, mai ales, transparente, capabilă să răspundă cu agilitate și integritate la provocările actuale și viitoare.