MInistrul Educatiei: Proiectul Oficial de IMPORTANTA Mare pentru Profesorii si Elevii din Romania

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial un proiect de importanta mare pentru profesori si elevi, iata ce ordin vrea sa semneze Ligia DEca in 2024.

MInistrul Educatiei Proiectul Oficial IMPORTANTA Mare Profesorii Elevii Romania

Ministrul Educatiei a anuntat un proiect oficial foarte important pentru elevii si profesorii din Romania, iar asta pentru ca in atentia tuturor este adus un nou ordin pe care Ligia Deca vrea sa il semneze, acesta vizand centrele judetene de resurse si asistenta, pentru calificarea specialistilor acestora, in principal profesori itineranti si de sprijin.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum anume sunt organizate aceste centre, dar si de ce ele sunt foarte importante pentru romania, iar asta deoarece vin in sprijinul unitatilor de invatamant din toata tara si este important ca ele sa functioneze in beneficiul acestora, asa ca este nevoie de o reorganizare a lor.

“Am lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență (CJRAE/CMBRAE). Cele mai importante noutăți din actuala formă a proiectului de Regulament sunt. Completarea și clarificarea atribuțiilor specialiștilor CJRAE/CMBRAE, în mod particular ale profesorilor itineranți și de sprijin.

Formalizarea sprijinului și a formării pe care CJRAE/CMBRAE o oferă consilierilor școlari, logopezilor, mediatorilor școlari și profesorilor itineranți și de sprijin care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar; introducerea obligativității consultării directorilor unităților de învățământ pentru evaluarea consilierilor școlari, a logopezilor și a profesorilor itineranți și de sprijin, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar.

Reorganizarea CJRAE și CMBRAE pe 3 departamente: departamentul de servicii educaționale specializate, departamentul de evaluare, orientare școlară și profesională, departamentul administrativ. CJRAE/CMBRAE are următoarele relații funcționale: CJRAE/CMBRAE sunt instituţii cu personalitate juridică subordonate Ministerului Educaţiei şi coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Denumite în continuare ISJ/ ISMB, până la înființarea Centrului Național de Educație Incluzivă, denumit în continuare CNEI. ISJ/ ISMB sprijină Ministerul Educației în activitatea de coordonare a CJRAE/CMBRAE. Coordonarea metodologică a activităţii CJRAE/CMBRAE şi a serviciilor educaţionale incluzive este realizată de CNEI, prin: sprijin în aplicarea politicilor publice relevante, a metodologiilor și instrumentelor specifice dezvoltate în această arie; sprijin în inițierea și derularea unor programe de intervenție la nivel național și internațional; identificarea nevoilor de formare și derularea de programe de formare continuă care vizează profesionalizarea personalului CJRAE/CMBRAE, facilitarea accesului la resurse etc.

CJRAE/CMBRAE colaborează cu toate unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar din județ, municipiul București în scopul furnizării serviciilor educaționale specializate. CJRAE/CMBRAE colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă/unitățile de învățământ special în vederea integrării antepreșcolarilor, preşcolarilor, elevilor cu CES. CJRAE/CMBRAE colaborează cu autoritățile locale privind oferirea serviciilor specifice beneficiarilor acestora. CJRAE/CMBRAE colaborează cu instituţiile care au atribuţii în domeniul social, al sănătăţii, al ordinii publice şi securităţii, în interesul beneficiarilor primari.”