Ministrul Educatiei: Prevederile Oficiale de ULTIM MOMENT Anuntate Oficiale, cu Impact in Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei anunta o serie de prevederi oficiale de ultim moment, anuntate de catre Ligia Deca pentru unitatile de invatamant, iata deciziile.

Ministrul Educatiei Prevederile Oficiale ULTIM MOMENT Anuntate Oficiale Impact Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei transmite in mod oficial informatii importante cu privire la prevederile oficiale de ultim moment legate de o noua legislatie pe care Ligia Deca a anuntat-o, ea vizand proiectele pentru invatamant pilot, care urmeaza sa fie finantate in Romania in baza banilor oferiti prin intermediul PNRR.

Ministrul Educatiei vorbeste in mod oficial mai jos despre obiectivele pe care aceasta legislatie le va avea, iar asta pentru ca separat vorbim despre o varietate de tipuri de unitati educationale care vor putea beneficia de pe urma acestor bani, toate detaliile legislatiei noi a Ligiei Deca fiind dezvaluite mai jos.

“Pentru a obține finanțare în cadrul prezentului apel, proiectele trebuie să se încadreze în criteriile de finanțare ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație, Reforma 7: Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului, Investiția 18: Program de instruire și mentorat pentru manageri și inspectori școlari.

Ținta PNRR la atingerea căreia contribuie apelul constă în cel puțin 60 de unități de învățământ de stat de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal teoretic sau tehnologic, postliceal sau unități din învățământul profesional și tehnic (ISCED 0-5), sprijinite financiar pe o perioadă de cel puțin 1 (un) an școlar, denumite în continuare școli-pilot, pentru a pune în aplicare inițiative
educaționale cu caracter inovativ.

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea responsabilității la nivelul școlii, funcție esențială a guvernanței descentralizate a sistemelor de educație, prin crearea unei rețele de școli-pilot pe intervenții sistemice, prin finanțarea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică, a unor modele noi de management descentralizat, pentru a spori treptat, în mod sustenabil, autonomia unităților de învățământ preuniversitar la nivelul a 60 de unități de învățământ pilot eligibile.

Această investiție vizează îmbunătățirea rezilienței sistemului de educație, prioritate majoră pentru construirea unui învățământ performant. Obiectivele apelului. Îmbunătățirea rezilienței sistemului de educație, prioritate majoră pentru construirea unui învățământ mai bun, care să se adapteze noilor provocări.

Pilotarea unui nou model centrat pe management descentralizat, inclusiv prin modificări curriculare în cadrul fiecărei școli pilot în parte (curriculum oferit de școală, alcătuit din trunchi comun și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii), în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației, precum și a unui nou model de carieră didactică, proiectat pe opțiuni orizontale echivalente.”