Ministrul Educatiei: Prevederi Legale Oficiale de ULTIM MOMENT Anuntate de Ligia Deca pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei Prevederi Legale Oficiale ULTIM MOMENT Anuntate de Ligia Deca Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei a anuntat elaborarea unor noi prevederi legale foarte importante pentru sistemul de invatamant din Romania, Ligia Deca publicand in mod oficial metodologia pentru recunoasterea si echivalarea actelor de studii de nivel preuniversitar, obtinute in strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie din alte state, pe teritoriul Romaniei.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum ar trebui sa functioneze aceasta metodologie pentru a duce la o simplificare a recunoasterii actelor de studii ale studentilor care invata la universitatile din toata Romania, asta in conditiile in care vorbim despre o promisiune facuta de catre Ligia Deca pentru simplificarea recunoasterii actelor de studii, ea fiind aproape de a fi dusa la indeplinire.

“Am lansat în consultare publică Metodologia de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României, activități de învățământ preuniversitar! Aceasta stabilește condițiile și criteriile de recunoaștere a documentelor școlare de nivel preuniversitar, cu respectarea legislației naționale și a bunelor practici și recomandări internaționale.

Prin acest proiect de ordin, propunem eficientizarea și simplificarea procedurilor de recunoaștere a actelor de studii de nivel preuniversitar pentru solicitanții care au studiat în străinătate și care intenționează să își continue studiile sau să lucreze în România. Astfel, se asigură furnizarea informațiilor în mod transparent, concomitent cu aplicarea online pentru toate procedurile de recunoaștere.

În sensul prezentei metodologii, procedura de recunoaştere și echivalare presupune evaluarea şi stabilirea nivelului și/sau a domeniului și/sau a specializării actului de studii obţinut în străinătate prin raportare la sistemul românesc de învăţământ, care se poate finaliza cu eliberarea unui document de recunoaștere sau echivalare. Prezenta metodologie se aplică actelor de studii de nivel preuniversitar care atestă finalizarea studiilor.

La instituții de învățământ acreditate din străinătate și la organizații furnizoare de educație înscrise în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. Recunoașterea și echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:

Cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state membre ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, cetățeni din state terțe care beneficiază de egalitate de tratament cu cetățenii români și persoane care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României, conform legii, în ceea ce privește accesul la educație, formare profesională și piața muncii; cetățeni din state terțe numai în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.”