Ministerul Agriculturii: Actiunile Oficiale de ULTIM MOMENT pentru Toata Romania

Ministerul Agriculturii Actiunile Oficiale ULTIM MOMENT Toata Romania

În cadrul recentei reuniuni a Consiliului Uniunii Europene pentru Agricultură și Pescuit, desfășurată astăzi la Luxemburg, Sorin Moise, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a accentuat necesitatea reducerii sarcinilor administrative pentru fermieri și a promovat o mai mare flexibilitate și simplificare în aplicarea politicilor agricole comune (PAC).

Agenda întâlnirii a inclus discuții ample despre provocările actuale ale sectorului agricol european, unde dialogul strategic a vizat adaptarea condiționalităților de mediu la specificitățile fiecărui stat membru. De asemenea, au fost abordate aspecte comerciale și au fost prezentate rapoarte anuale privind performanța PAC.

Secretarul de stat Moise a subliniat importanța unei convergențe externe continue, pentru a reduce decalajele dintre fermierii din diferite state membre, care concurează pe aceeași piață. În acest sens, a fost evidențiată necesitatea unui cadru financiar adaptat nevoilor fermierilor, esențial pentru susținerea competitivității sectorului în fața cerințelor legate de mediu și climă.

Printre prioritățile României, Moise a punctat tranziția verde, reînnoirea generațională, stimularea inovării și digitalizării, precum și implementarea mai eficientă a măsurilor de gestionare a riscurilor. Aceste obiective sunt esențiale pentru asigurarea unei agriculturi europene capabile să ofere securitate alimentară, cu produse de calitate și accesibile tuturor categoriilor de consumatori.

Secretarul de stat a reiterat importanța unor intervenții mai ușor de implementat de către fermieri, reflectând angajamentul României pentru o politică agricolă mai adaptabilă și mai puțin împovărătoare, în linie cu obiectivele sustenabilității și dezvoltării rurale. Această direcție strategică rămâne un pilon central în viziunea României pentru evoluția viitoare a PAC.