Ministrul Educatiei: Noul Ordin Oficial de ULTIM MOMENT Anuntat de Ligia Deca pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial un nou ordin de ultim moment pentru sistemul de invatamant din Romania, iata ce decizii sunt puse in atentie.

Ministrul Educatiei Noul Ordin Oficial ULTIM MOMENT Anuntat Ligia Deca Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei vrea sa adopte un nou ordin foarte important pentru intregul sistem de invatamant din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca vorbeste in mod oficial mai jos despre ceea ce este necesar pentru echivalarea documentelor de studii emise pentru tinerii care au urmat cursurile unor unitati de invatamant din Romania, dar care au curiculumul altui stat.

Ministrul Educatiei ofera mai jos detalii cu privire la documentele necesare pentru adoptarea acestor acte, dar si cu privire la felul in care se pot adopta acestea, inclusiv pentru cine, detaliile fiind importante pentru oricine este dornic sa obtina un asemenea tip de act in momentul de fata, astfel ca e bine sa stim ce se intampla si cum putem profita, daca avem nevoie de recunoasterea unui act.

“În cazul în care unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerului Educației emit o diplomă de bacalaureat din România și o diplomă de bacalaureat din altă țară pentru același program de studii, aceasta nu este supusă procesului de recunoaștere sau echivalare și este recunoscută de drept pe teritoriul României.

Dosarul pentru recunoașterea sau echivalarea actelor de studii obținute de către categoriile de cetățeni prevăzute la art. 3 lit. a), care solicită continuarea studiilor în România și/sau accesul pe piața forței de muncă din România, cuprinde următoarele documente: cerere; actul de identitate și dovada schimbării numelui titularului (dacă este cazul); actul de studii.

In cazul actelor de studii de nivel profesional sau postliceal, documente care să menționeze durata studiilor, competențele dobândite, denumirea și descrierea cursurilor absolvite; dovada taxei de evaluare, conform normelor legale în vigoare; alte documente, dacă este cazul. Actele solicitate în procedura de recunoaștere se depun, în copie, pentru documentele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și italiană.

Pentru celelalte limbi străine, actele se depun în copie și traducere legalizată în limba română, în copie. În cazul unor îndoieli justificate, C.N.R.E.D. poate solicita prezentarea de către titular a actelor de studii și/sau a traducerii legalizate, în original. Actele de studii supuse recunoașterii și echivalării sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga.

Iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile unui tratat internațional la care România este parte sau atunci când actele de studii pot fi verificate în baze de date online ale instituțiilor emitente sau ale autorităților din statul de origine.”