Actul Oficial de ULTIM MOMENT al Ministrului Educatiei cu o Masura Importanta Vizand Invatamantul Romanesc

Ministrul Educatiei anunta un act oficial de ultim moment cu o masura foarte importanta vizand invatamantul din toata Romania in anul 2024.

Actul Oficial ULTIM MOMENT Ministrului Educatiei Masura Importanta Vizand Invatamantul Romanesc

Ministrul Educatiei anunta un nou act normativ, care a fost lansat in consultare publica in Romania, Ligia Deca explicand mai jos cum prin ordinul sau vrea sa ajute strainii sa faca un an pregatitor de limba romana, pentru a putea avea acces in universitatile din tara, ale caror cursuri vor sa le urmeze.

Ministrul Educatiei vrea ca acest ordin sa fie semnat dupa ce trece prin procesul de transparenta decizionala, Ligia Deca fiind hotarata sa impuna ca acest curs pregatitor sa se desfasoare pentru strainii care ajung in tara noastra, astfel incat sa poata invata fara probleme in universitatile din tara.

“Actul normativ lansat în consultare publică stabilește condițiile privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini în acord cu Legea învățământului superior Anul pregătitor de limba română este un program de studii cu durata de minimum 28 de săptămâni de activități didactice (60 de credite ECTS), care se finalizează cu un examen de evaluare a competențelor de limba română pentru nivelul minim B1.

Pot participa la admiterea la acest program de studii: cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățeni britanici și membrii de familie ai acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană; cetățeni din state terțe; români de pretutindeni.

Ministerul Educației poate finanța un număr de locuri de studii pentru acest program pentru bursieri și români de pretutindeni. Nivelul de finanțare este echivalent domeniului sociouman, studii de licență. Persoanele declarate admise și confirmate ca fiind înmatriculate în cadrul programului de studii pot beneficia de burse, echivalent cu cuantumul minim al bursei sociale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anul pregătitor de limba română se organizează şi funcţionează în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în urma evaluării în vederea acreditării, realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în baza metodologiei-cadru proprii. Instituţiile de învăţământ superior care organizează programul de studii anul pregătitor de limba română acreditat sunt cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Instituţiile de învăţământ superior care nu figurează în anexă şi doresc să organizeze an pregătitor de limba română vor putea derula acest program numai după acreditarea acestuia de către ARACIS. Taxa de evaluare a programului an pregătitor de limba română se stabilește prin decizie a
Biroului executiv al Consiliului ARACIS.”