Acordul Oficial de ULTIM MOMENT pe care Simona Bucura-Oprescu l-a Semnat, cum Afecteaza Pensiile Romanilor

Simona Bucura-Oprescu a anuntat semnarea unui nou acord oficial de ultim moment, iata ce impact va avea pentru pensiile romanilor din toata tara.

Acordul Oficial ULTIM MOMENT Simona Bucura-Oprescu Semnat cum Afecteaza Pensiile Romanilor

Simona Bucura-Oprescu anunta ca Guvernul României a făcut un pas important prin aprobarea modalității de aplicare a Acordului în domeniul securității sociale semnat cu Statele Unite ale Americii. Acest acord este esențial pentru recunoașterea reciprocă a perioadelor de asigurare și a dreptului la pensie între cele două țări, a declarat ministrul Muncii.

Simona Bucura-Oprescu a confirmat că Acordul reglementează recunoașterea reciprocă a perioadelor de asigurare și a dreptului la pensie pentru persoanele supuse legilor ambelor state, incluzând și pe cei ale căror drepturi derivă din acestea. Documentul se aplică atât celor care au lucrat în România, cât și în SUA.

În România, acordul se referă la legile privind pensiile și ajutoarele pentru deces din sistemul public de pensii, precum și la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate. Astfel, perioadele de muncă din ambele țări vor fi recunoscute pentru deschiderea dreptului la pensie pe principiul totalizării, fiecare stat acordând pensia proporțional cu perioadele de asigurare realizate în propriul sistem.

Simona Bucura-Oprescu dezvaluie ca un aspect important al acordului este exportul pensiilor, care facilitează mobilitatea pensionarilor între cele două state și menține accesul acestora la drepturile de pensie aflate în plată. În plus, lucrătorii detașați vor fi scutiți reciproc de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în statul în care sunt detașați.

Aranjamentul administrativ și Acordul semnate de Simona Bucura-Oprescu vor intra în vigoare simultan, în prima zi a celei de-a patra luni de la data ultimei notificări reciproce prin canale diplomatice, având aceeași perioadă de valabilitate. Acest demers subliniază angajamentul României de a îmbunătăți condițiile pentru cetățenii săi care lucrează în străinătate și de a asigura protecția socială conform standardelor internaționale.

Astfel, va fi posibilă valorificarea perioadelor lucrate atât în România, cât și în SUA, în vederea deschiderii dreptului de pensie pe principiul totalizării, cu acordarea proporțională a pensiei de către fiecare stat, în funcție de perioadele de asigurare realizate în sistemul propriu.

Un alt aspect esențial se referă la exportul pensiilor, respectiv la facilitarea mobilității pensionarilor din cele două state pe teritoriul celuilalt stat și a menținerii accesului lor la drepturile de pensie aflate în plată. În ceea ce privește lucrătorii detașați, aceștia vor fi reciproc exceptați de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate din sistemul național al statului unde sunt detașați.

Aranjamentul administrativ și Acordul vor intra în vigoare la aceeași dată, respectiv în prima zi a celei de-a patra luni de la data ultimei note prin care statele își notifică reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare, şi vor avea aceeași perioadă de valabilitate.

Această inițiativă evidențiază eforturile constante ale Simonei Bucura-Oprescu de a proteja drepturile sociale ale cetățenilor săi, oriunde ar lucra aceștia. De asemenea, acordul reflectă relațiile bilaterale solide dintre România și Statele Unite ale Americii, contribuind la creșterea încrederii și colaborării între cele două națiuni. Beneficiile aduse de acest acord sunt de o importanță majoră pentru cetățenii care au lucrat în ambele țări, oferindu-le o siguranță sporită și drepturi bine definite la pensie, indiferent de locația lor actuală.