Prevederile Oficiale de ULTIM MOMENT ale Ministrului Educatiei cu un Act Normativ Important Anuntat Romanilor

Ministrul Educatiei explica prevederile oficiale ale unui act normativ de ultim moment, ce masuri vrea sa impuna Ligia Deca pentru unitatile de invatamant din Romania.

Prevederile Oficiale ULTIM MOMENT Ministrului Educatiei Act Normativ Important Anuntat Romanilor

Ministrul Educatiei vorbeste in cadrul unui nou act normativ important, despre prevederile oficiale de ultim moment pe care vrea sa le impuna pentru elevii scolilor din Romania, Ligia Deca incercand sa imbunatateasca procesul educational pentru milioane de tineri, dar si pentru profesorii unitatilor de invatamant.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre ceea ce presupune implementarea acestor prevederi pentru unitatile de invatamant din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca vrea sa faca foarte multe schimbari care vor avea impact la nivel national, iata ce planuri are ministrul pentru elevii din itnreaga tara acum.

“Îmbunătățirea accesului la educație prin: introducerea prevederii prin care unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal. Proiectul de ROFUIP conține, ca anexă, normele metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal.

Introducerea prevederii prin care, la cererea părintelui elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar organizează grupe de acomodare, ce au ca obiectiv sprijinirea elevului în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română și în recuperarea decalajelor de orice fel, precum și în integrarea în sistemul național de învățământ preuniversitar, prin activități extrașcolare.

Mai mult sprijin pentru orientare școlară/în carieră prin introducerea prevederii conform căreia, la finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, având caracter de orientare școlară și, în cazul absolvenților de învățământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaționale de încadrare pe piața forței de muncă. Recomandările sunt consultative.

Încurajarea școlilor să deruleze proiecte europene, prin introducerea prevederii conform căreia, în unitățile de învățământ preuniversitar în care se derulează mai mult de trei programe ale UE în domeniul educației, directorul să poată numi, după consultarea consiliului profesoral, un cadru didactic coordonator pentru proiecte educaționale europene. Introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior.

Emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară. Introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.”