Supararea Oficiala de ULTIM MOMENT a Ministrului Educatiei si Explicatiile pentru Milioane de Elevi si Parinti din Romania

Ministrul Educatiei transmite o serie de explicatii oficiale, Ligia Deca suparandu-se din cauza unei interpretari eronate a presei privind un nou act normativ.

Supararea Oficiala ULTIM MOMENT Ministrului Educatiei Explicatiile Milioane Elevi Parinti Romania

Ministrul Educatiei s-a cam suparat putin din cauza faptului ca in urma publicarii unui proiect de act normativ care prevede o serie de schimbari pentru elevii din Romania, Ligia Deca incluzand si masuri pentru cei care perturba buna desfasurare a orelor de curs, o parte din presa vorbind despre “sali de detentie”, asa cum a vazut prin filmele americane.

Ministrul Educatiei spune ca nu e vorba de asa ceva, si nu va fi nimeni inchis printr-o camera intunecata daca nu e cuminte, ci va fi trimis doar intr-o alta sala de curs, unde va fi sub supravegherea unui alt profesor, separat Ligia Deca reiterand si interdictiile de folosire a unor dispozitive electronice in timpul orelor.

“Având în vedere folosirea eronată, în spațiul public, a sintagmei „sală de detenție”, cu referire la una dintre prevederile proiectului de Statut al elevului, vă comunicăm că sintagma respectivă nu se regăsește în cuprinsul documentului și este o asociere cu un concept care, în proiectul propus de Ministerul Educației, are alt scop. Pentru o informare corectă redăm conținutul integral al articolului din documentul supus consultării publice:

Art. 14 (2) În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc.

În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat. Reiterăm faptul că proiectul de Statut al elevului și cel al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt în etapa de consultare publică.

În ceea ce privește Statutul elevului, principalele reglementări/modificări vizează: Menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.

Pentru corelare cu art. 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea conform căreia nerespectarea interdicției menționate anterior poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.”