Procesul Oficial de ULTIM MOMENT Initiat de Simona Bucura-Oprescu, ce Masuri ia Ministrul Muncii

Simona Bucura-Oprescu a anuntat initierea unui proces oficial de ultim moment, iata ce masuri ia Ministrul Muncii si ce se va intampla pentru romani.

Procesul Oficial ULTIM MOMENT Initiat Simona Bucura-Oprescu Masuri Ministrul Muncii

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a anunțat astăzi deschiderea selecției pentru observatorii Comisiei Naționale pentru Incluziune Socială (CNIS). Invitația este adresată reprezentanților societății civile, inclusiv parteneri sociali, asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, filiale ale organismelor internaționale reprezentate în România, mediul academic și universitar, precum și alte entități publice sau private interesate și implicate în procesul incluziunii sociale.

Simona Bucura-Oprescu afirma ca, CNIS are responsabilitatea de a coordona monitorizarea și evaluarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027. Aceasta include și evaluarea măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale ce acoperă domenii esențiale precum protecția socială, ocuparea forței de muncă, locuire, educație, sănătate, digitalizare, mobilitate, securitate și siguranță personală, justiție, cultură, tineret, economie și dezvoltare rurală.

Cererile de intenție, însoțite de documentele justificative, pot fi trimise până pe data de 15 iulie. Este esențial ca documentația să fie completă și să reflecte angajamentul și expertiza în domeniul incluziunii sociale. Principalele atribuții ale CNIS sunt variate și includ:

  • a) Identificarea priorităților naționale în domeniul incluziunii sociale.
  • b) Formularea de propuneri și recomandări pentru includerea acestor
  • priorități în strategia națională și în strategiile sectoriale.
  • c) Coordonarea monitorizării și evaluării strategiei naționale și a măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale.
  • d) Avizarea Raportului național în domeniul incluziunii sociale.

Simona Bucura-Oprescu dezvaluie faptul ca, CNIS face parte din mecanismul național pentru promovarea incluziunii sociale, care urmărește armonizarea politicilor destinate cunoașterii, prevenirii și combaterii situațiilor ce determină sărăcia și riscul de excluziune socială, conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia este formată din președinte (Simona Bucura-Oprescu), membri titulari și supleanți – reprezentanți ai autorităților publice centrale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale și membri observatori – reprezentanți ai partenerilor sociali și ai societății civile, inclusiv institute de învățământ și cercetare, organizații nonguvernamentale și altele.

CNIS își desfășoară activitatea prin Direcția Politici Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, care asigură secretariatul tehnic al Comisiei. De asemenea, CNIS colaborează cu compartimentele de incluziune socială organizate la nivelul autorităților publice centrale pentru a promova o strategie coerentă, bazată pe obiective comune, în vederea promovării coeziunii sociale.