Regulile Oficiale ale Ministrului Educatiei si Informarea de ULTIM MOMENT Transmisa pentru Elevii din Romania

Ministrul Educatiei aduce in atentia elevilor din toata Romania regulile oficiale de ultim moment, ele vizand un numar mare dintre elevii romani.

Regulile Oficiale Ministrului Educatiei Informarea ULTIM MOMENT Transmisa Elevii Romania

Ministrul Educatiei a publicat regulile oficiale, intr-o informare de ultim moment, care are menirea de a aduce in atentia elevilor din Romania ceea ce trebuie sa stie cu privire la felul in care se organizeaza si se desfasoara examenul de Evaluare Nationala, unul extrem de important pentru tinerii romani.

Ministrul Educatiei explica foarte clar mai jos aceste reguli, din momentul in care elevii trebuie sa intre in clase pentru a incepe examenul de Evaluare Nationala 2024, oferind informatii detaliate cu privire la ceea ce este permis sau interzis sa se faca in cadrul unitatilor de invatamant in care se desfasoara examenele.

Probele scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2024) încep marți, 25 iunie, cu testarea cunoștințelor de limba și literatura română. Următoarea probă (matematică) va avea loc joi, 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba și literatura maternă este programată vineri, 28 iunie. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși în vederea susținerii examenului, organizat în 3.392 de unități de învățământ/centre de examen.

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru. Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare).

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului.

In baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2024.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.”