Guvernul Romaniei: regulile pentru redeschiderea scolilor din 8 februarie

0

Guvernul Romaniei regulile redeschiderea scolilor 8 februarie

Guvernul Romaniei detaliaza mai jos regulile care vor fi impuse pentru redeschiderea scolilor incepand cu data de 8 februarie in Romania, si puteti vedea la ce va puteti astepta de la acest proces foarte important pentru milioane dintre romani.

“Elevii se întorc la școală începând de luni, 8 februarie! Învățământul primar și cel din grădinițe va fi reluat, cu prezență fizică, în aproape toate localitățile din România.
Este necesară respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite de Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.
Scenariile privind activitatea instituțiilor de învățământ sunt următoarele:
VERDE: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori – Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie sanitară
GALBEN: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie sanitară.
Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
ROȘU: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studii
Vezi aici rata de incidență pe localități (actualizată la 5 februarie 2021) ▶ https://bit.ly/3pVASez
Măsurile de organizare a activității:
Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta 𝙢𝙖𝙨𝙘𝙖̆ în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
Spălarea/dezinfectarea mâinilor;
Organizarea 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙪𝙞𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧 în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure “trasee prestabilite” de intrare/ieșire și de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu 𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩̧𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙯𝙞𝙣𝙛𝙚𝙘𝙩𝙖𝙣𝙩𝙖̆ pentru mâini
Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩̧𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙛𝙞𝙯𝙞𝙘𝙖̆ de minim 1 metru între elevi, acolo unde este posibil
Este interzis schimbul de 𝙤𝙗𝙞𝙚𝙘𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării) și nu vor consuma în comun alimente sau băuturi
𝘼𝙚𝙧𝙞𝙨𝙞𝙧𝙚𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙚𝙡𝙤𝙧 înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei
Se recomandă 𝙚𝙫𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙖𝙘𝙩̧𝙞𝙪𝙣𝙚 strânsă între elevi
𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙪𝙡 𝙥𝙖̆𝙧𝙞𝙣𝙩̦𝙞𝙡𝙤𝙧/𝙞̂𝙣𝙨𝙤𝙩̦𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.
Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite
Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice.
𝘿𝙚𝙨𝙥𝙧𝙚 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙚𝙡𝙚𝙫𝙞𝙡𝙤𝙧
Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.
În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, aceștia vor fi conduși într-un spațiu izolat și vor fi contactați părinții. În cazul în care există consimțământul părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.
Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
𝙏𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙘𝙪 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙜𝙚𝙣 𝙧𝙖𝙥𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙢𝙖𝙣𝙙𝙖̆ 𝙨̦𝙞:
cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.
𝘾𝙞𝙣𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖 𝙘𝙪𝙧𝙨𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚:
Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ aflat în grupa de risc poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant
Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor
Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.
Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
𝘾𝙖̂𝙣𝙙 𝙨𝙚 𝙨𝙪𝙨𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖̆ 𝙘𝙪𝙧𝙨𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙞̂𝙣 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩 𝙛𝙞𝙯𝙞𝙘:
La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia.
La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ.”