Ministrul Educatiei: Masurile Oficiale pentru Scoli si Impactul pentru Toti Elevii

Ministrul Educatiei Masurile Oficiale Scoli Impactul Toti Elevii

Ministrul Educatiei le vorbeste romanilor din toata tara despre masurile oficiale foarte importante pentru scolile din Romania, dar si despre impactul pe care acestea le au in randul copiilor, dar si tinerilor, care beneficiaza de pe urma implementarii lor in tot sistemul educational din tara.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre rezultatele asteptate pentru implementarea educatiei parentale pentru parintii elevilor care ajung sa urmeze cursurile institutiilor educationale din Romania, totul fiind gandit pentru binele elevilor, iar implementarea ar putea fi facuta chiar din cursul anului 2022 in tara noastra.

“Existența unui sistem naţional intersectorial funcţional privind educația parentală; acces asigurat al părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul şi viitorilor părinţi la informare, cursuri/servicii/programe de educație parentală şi colaborare intersectorială eficientă. Existenţa unui cadru normativ naţional racordat la standardele internaţionale în domeniul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor parentale.

Existența unui mecanism financiar de dezvoltare a serviciilor de educaţie parentală funcţional. Resurse umane (specialiști din diferite sectoare, femei și bărbați) echipate cu competențe de a oferiservicii calitative de dezvoltare și consolidare a abilităților și competențelor parentale ale părinţilor, reprezentanţilor legali, persoanei în grija căreia se află copilul.

Reţea națională de educatori parentali formată pentru a oferi programe de educație parentală de calitate și la standarde internaționale; Atitudini și percepții ale părinților, familiilor și comunităților axate pe promovarea unui mediu pozitiv în care copiii și tinerii pot să crească și să se dezvolte, să-și valorifice la maximum potențialul lor fizic și psihic nativ.

Accesul asigurat pentru toţi tinerii, ca viitori părinți, de a-și dezvolta abilitățile parentale și a învăța practici pozitive de creștere, îngrijire și educare a copiilor. Sistem național funcţional de monitorizare și evaluare a serviciilor oferite părinților, reprezentanţilor legali, persoanei în grija căreia se află copilul şi viitorilor părinţi pentru dezvoltarea abilităților și competențelor parentale.

Raport anual intersectorial privind dezvoltarea serviciilor de educație parentală, a programelor de formare, a rețelei de educatori parentali activi și a părinților care au beneficiat de servicii destinate dezvoltării abilităților și competențelor parentale, resurselor financiare implicate, elaborat de Cancelaria Primului Ministru cu sprijinul tuturor ministerelor implicate.”