Ministrul Educatiei: Hotararea Oficiala foarte Importanta pentru Toate Scolile

0

Ministrul Educatiei Hotararea Oficiala Importanta Toate Scolile

Ministrul Educatiei a semnat un foarte important ordin de ministru care impune o serie de schimbari foarte serioase in Romania, iar asta pentru ca vorbim despre o decizie care vizeaza felul in care se acorda gradatiile de merit pentru profesori, iar mai jos aveti calendarul de desfasurare a concursului.

Ministrul Educatiei a aprobat desfasurarea concursului prin ordinul 3.551 din 7 aprilie 2022, iar ceea ce vedeti mai jos este mentionat in anexa acestuia, asa ca vorbim despre o descriere a derularii procesului pana in faza depunerii contestatiilor, care se vor putea depune dupa ultima data de mai jos.

“Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ. Transmiterea propunerii Palatului Național al Copiilor către Ministerul Educației cuprinzând numărul de gradații ce urmează a fi acordate. Perioada: 18 – 19 aprilie 2022.

Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar) și discipline/domenii de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în baza hotărârii comisiei paritare.

Comunicarea fișelor de (auto)evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar în teritoriu. Perioada: 20 – 21 aprilie 2022.

Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Perioada: 2 – 16 mai 2022. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor. Perioada: 17 – 20 mai 2022.

Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor. Perioada: 23 mai – 8 iunie 2022.”