Ministrul Sanatatii: Hotarari Oficiale de Ultima Ora foarte Importante pentru Romani

0

Ministrul Sanatatii Hotarari Oficiale Ultima Ora Importante Romani

Ministrul Sanatatii a luat o noua hotarare extrem de importanta pentru romanii din intreaga tara, iar asta pentru ca vorbim despre masuri impuse pentru toata Romana incepand de acum, ele vizand utilizarea medicamentelor pentru rezolvarea unor nevoi speciale de sanatate in Romania.

Ministrul Sanatatii a emis ordinul 1.320 in acest sens, iar mai jos puteti vedea toate prevederile pe care acest ordin le impune in toata Romania, ele fiind suficient de importante pentru a fi avute in vedere de catre toata lumea, mai ales ca reglementeaza situatii speciale care au loc in tara noastra.

„Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.500/2022 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 703 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioar, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin.

Normele de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 12^1, alineatul (7^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (7^1) În cazul în care cel mai mic preț este propus de doi sau mai mulți distribuitori, necesarul estimat conform alin. (1) se împarte între aceștia în mod proporțional cu cantitățile propuse.

La articolul 12^1, după alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu următorul cuprins: (7^2) În cazul în care, în urma analizării informațiilor comunicate de distribuitorii angro autorizați, Ministerul Sănătății constată că nicio propunere nu acoperă întreaga cantitate prevăzută la alin. (3) lit. d), vor putea fi admise toate propunerile transmise, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor alin. (7^1), dacă se îndeplinesc următoarele condiții.

Distribuitorii și-au manifestat intenția de a pune pe piață medicamentul în termenul prevăzut la alin. (3) lit. b), distribuitorii acceptă prețul cel mai mic dintre ofertele depuse pentru medicamentul cu aceeași denumire comercială (aceeași formă farmaceutică și concentrație), în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea prețului cel mai mic de către Ministerul Sănătății.”