Ministrul Educatiei: Ultim Moment, Masura Oficiala, ce Devine Obligatoriu in Toate Scolile

Ministrul Educatiei Ultim Moment Masura Oficiala Devine Obligatoriu Toate Scolile

Ministrul Educatiei vorbeste despre una dintre cele mai importane modificari pe care le face pentru milioane de elevi din toata Romania, modificare pe care toate scolile vor fi obligate sa o faca daca noile legi ale educatiei vor fi adoptate, ea vizand portofoliul personal educational al elevilor.

Ministrul Educatiei spune ca acesta va fi un element centra pentru evaluarea invatatii si va permite o monitorizare a evolutiei elevilor in decursul studiilor, ceea ce va permite in final profesorilor sa isi dea seama intr-o mai buna si mai usoara masura ce fel de lacune are.

„Portofoliul personal educațional poate fi realizat și pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al școlarității și va fi administrat de Ministerul Educației, așa cum este prevăzut la art. 61 alin (8) din proiectul Legii învățământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educațional, modalitatea și ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.

Ministerul Educaţiei coordonează și în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Școlarității, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu.

Portofoliul personal educațional este elementul central al evaluării învățării și permite monitorizarea evoluției elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia: a evaluării profilului elevului prin observarea dezvoltării acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei; a progresului școlar, urmărit prin forme de evaluare continuă care monitorizează atingerea obiectivelor învățării; a evaluărilor profilului preșcolarului/elevului, realizate diferențiat, în funcție de nivelul de învățământ.

Portofoliul educațional va sta la baza planurilor de învățare individualizate la nivelul fiecărui elev. Portofoliul personal educațional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniță şi este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar cu un rol esențial în orientarea școlară.La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte.

Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opțiuni pentru profilul fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional. După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional va fi menținut activ și poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.”