Sorin Cimpeanu: Anuntul Masurilor Oficiale pentru Sistemul de Invatamant din Romania

Sorin Cimpeanu Anuntul Masurilor Oficiale Sistemul Invatamant Romania

Sorin Cimpeanu a facut un anunt al masurilor oficiale care au fost decise pentru sistemul de invatamant din Romania, iar asta in conditiile in care vorbim despre, dupa foarte multi ani de asteptare, dezbaterea proiectului Legii Invatamantului Preuniversitar – Romania Educata.

Sorin Cimpeanu asteapta in aceasta perioada propuneri pentru modificarea legilor educatiei inainte ca acestea sa fie trimise la Parlamentul Romaniei, acolo unde nu este exclus sa sufere noi modificari inainte de a fi promulgate, astfel ca ramane de vazut cum vor arata in versiunea finala.

„Astăzi, 04 august 2022, am avut placerea de a participa, alături de colegi din Ministerul Educației, la dezbaterea publică privind proiectul Legii Învățământului Preuniversitar – Romania Educată, împreună cu profesorii MERITO.

Au fost analizate măsurile din proiect care privesc:

  • Mecanismele administrative de stimulare a excelenței în educație prin preluarea si consolidarea centrelor de excelență de la nivel județean, ca structuri în noile direcții județene pentru învățământ preuniversitar, asigurând în acest fel o sustinere cu adevarat eficientă a activității acestora, disponibilitatea resurselor financiare necesare susținerii excelenței, precum și corespondența structurată cu Centrul Național de Excelență. În acest fel se va putea realiza coordonarea la nivel județean a unităților de învățământ care vor intra în programul școlilor pilot, inclusiv prin înființarea de clase de excelență la nivelul acestor unități de învățământ. În unitățile pilot de excelență, se pot desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de excelență. Elevii înscriși în formațiunile de studiu din aceste unități beneficiază de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a excelenței. Aceste programe sunt de aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării – toate acestea corelate cu ritmul individual de învăţare. Sistemul de educație trebuie să susțină și să motiveze excelența în învățare, în sensul atingerii maximumului de potențial al fiecărui elev, excelența în predare, stimularea modelelor de bune practici din rândul cadrelor didactice, dar și excelența instituțională.
  • Reforma evaluărilor în parcursul educațional al elevului. Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar aduce soluții la problemele din prezent generate de: absența unei viziuni unitare asupra rolului evaluărilor; necorelarea dintre evaluările naționale și cele de la clasă, existând o lipsă a interpretării și utilizării datelor; axarea sistemului de evaluare pe ierarhizarea elevilor și penalizarea acestora în cazul în care nu ating standardul impus, în detrimentul creșterii rolului evaluării în învățare și autocunoaștere, care s-ar putea obține prin primirea unui feedback concret și constructiv; lipsa de standardizare a evaluărilor și acordarea unei importanțe scăzute evaluării competențelor transversale și competențelor-cheie din profilul absolventului, în cadrul tuturor formelor de evaluare. Astfel, potrivit proiectului de lege, evaluările au fost reglementate în scopul de a integra, de a evalua, orienta, încuraja şi optimiza învăţarea, precum și de a dezvolta capacitatea de autoevaluare a elevului. Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. În acest scop, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va înființa, în termen de 12 luni de la aprobarea intrarea în vigoare a legii, o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă pentru evaluare. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va răspunde de menținerea și actualizarea permanentă a băncii de instrumente.
  • Reforma privind organizarea învățământului liceal prin asumarea filierei va asigura creșterea calității procesului de învățământ, profesionalizarea resursei umane și o ofertă educațională cu un profil profesional al cadrului didactic adaptat.
  • Resursele alocate elevilor cu cerințe educative speciale în contextul implementării măsurilor de incluziune. Ministerul Educației va sprijini tranziția tuturor școlilor către un sistem pedagogic diferențiat pe un model pedagogic de intervenție în cinci pași. Proiectul legii învățământului preuniversitar va asigura cadrul legal pentru ca, începând cu grupa mică din învățământul preșcolar, pentru respectarea interesului superior al copilului, educația specială să se realizeze în baza unui sistem de sprijin pe cinci niveluri.
  • Asigurarea accesului echitabil la educație pentru elevii din zone dezavantajate, pentru că educația este o prioritate reală la toate nivelurile, iar împreună ne asumăm responsabilități pentru susținerea acesteia, astfel încât să fie accesibilă tuturor, în mod echitabil și în concordanță cu interesul, cu abilitățile și cu potențialul fiecărui elev.
  • Reforma accesului in cariera didactică, profilul profesional și rolul cadrului didactic sunt elemente cheie pentru asigurarea unei educații adaptate nevoilor elevilor. Totalitatea competențelor, cunoștințelor, aptitudinilor si atitudinilor formează profilul cadrului didactic. Profilul cadrului didactic este adaptat pe etape ale carierei și pe niveluri de învățământ și are la bază setul de standarde de calitate pentru programele de formare inițială cu accent pe pregătire practică eficientă, flexibilitate și sprijin pentru debutul în carieră. Profilul cadrului didactic va fi realizat de catre Centrul National de Formare si Dezvoltare in Cariera Didactica (CNFDCD) in colaborare cu Corpul de mentorat si licențiere in cariera didactică.”