Ministrul Sanatatii: Importanta Ordonanta a Guvernului, ce se Reglementeaza in Sanatate

Ministrul Sanatatii Importanta Ordonanta Guvernului Reglementeaza Sanatate

Ministrul Sanatatii a publicat o foarte importanta Ordonanta a Guvernului Romaniei care urmeaza sa fie adoptata de catre executiv in saptamanile urmatoare, scopul sau fiind de a modifica legea 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, mai exact pentru regelementarea organizarii anumitor centre prevenire, diagnostic si tratament.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre masurile necesare pentru crearea acestor centre in situatiile de risc biologic si epidemiologic, asa cum sunt definite de legea 136 din 2020, toate facand parte dintr-un proces mult mai amplu de schimbari care urmeaza sa fie adoptate in Romania multumita acestui document care se afla acum in proces de dezbatere publica.

„În vederea reglementării situațiilor în care Ministerul Sănătății poate dispune organizarea unor centre specifice de derulare a activitatilor de prevenire, diagnostic si tratament in situatiile de risc biologic si epidemiologic definite la art. 6 din Legea 136/2020, se impune modificarea art. 25.

Pentru a fi eliminate dificultățile de interpretare și calificare cu privire la natura juridică a contractelor prin care se realizează programele naționale de sănătate curative în sistemul de drept, dar și pentru a se asigura concordanța cu legislația care reglementează materia furnizării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, care fac parte din pachetul de bază, este necesară intervenția legiuitorului în sensul reglementării exprese a naturii juridice a acestora.

Pentru unitate de reglementare, prin proiectul de act normativ se propune atribuirea naturii civile a acestor raporturi juridice, având în vedere asemănările dintre cele două contracte în ceea ce privește obiectul acestora, precum și părțile implicate. Deopotrivă, asigură claritatea și predictibilitatea reglementării prin stabilirea modalității de organizare, funcționare și control a activității desfășurate de furnizori în cadrul programelor naționale de sănătate curative.

Sunt cuprinse ca sursă de finanțare a bugetului FNUASS sumele provenite din protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora, sumele provenite din angajamentele obligatorii asumate de deținătorii de autorizație de punere pe piaţă, potrivit deciziilor Comisiei Europene emise în aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat.

Potrivit Legii nr. 1/2021, unul dintre indicatorii de rezultat, care urmează să stea la baza tragerilor în valoare de 75.000.000 Euro, este DLI#1: Alinierea pachetului minimal de servicii în asistenţa medicală primară acordat persoanelor neasigurate la pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară acordat persoanelor asigurate.”