Ministrul Educatiei: Anunturile de Ultima Ora, Masurile pentru Rezolvarea unor Probleme Mari din Scoli

Ministrul Educatiei Anunturile Ultima Ora Masurile Rezolvarea Probleme Mari Scoli

Ministrul Educatiei anunta mai jos cateva dintre masurile foarte importante care sunt pregatite pentru implementare in vederea rezolvarii unor probleme foarte importante care exista in scolile Romaniei, mai exact cele privind incluziunea elevilor in unitatile de invatamant din toata tara.

Ministrul Educatiei explica mai jos cele 4 niveluri care au fost gandite pentru a veni in intampinarea nevoilor educationale ale elevilor din Romania prin implementarea unor schimbari majore pentru procesul de incluziune in unitatile de invatamant din toata Romania, ele urmand a fi integrate in legile educatiei care sunt acum in dezbatere.

„NIVELUL BAZAL – beneficiază preșcolari/elevi identificați cu dizabilități/ cerințe educaționale speciale/ tulburări specifice de învățare ușoare în urma evaluării complexe, care urmează un curriculum obișnuit în sala de clasă prin flexibilizarea predării cadrului didactic de la clasă, în unitatea de învăţământ de masă, prin acces la instrumente compensatorii/de dispensare și/sau utilizare de tehnologii asistive.

Elevii de la acest nivel de sprijin pot beneficia de intervenții de specialitate (logopedie, kinetoterapie, consiliere școlară, intervenție psihologică) și activități de sprijin și asistență psihopedagogică în parteneriat cu specialiștii din echipa multdisiciplinară a compartimentului psihopedagogic în raport cu nevoile acestora.

NIVELUL SUPLIMENTAR – beneficiază preșcolari/elevi identifcați cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, tulburări specifice de învățare, inclusiv cei aflați anterior în nivelul de sprijin bazal care necesită adaptări curriculare parțiale, activități de suport educaţional individualizat sau asigurat în grupuri de lucru mici, asigurat de cadre didactice de sprijin, în timpul si în afara orelor de curs în clasa obișnuită și/sau în cabinete de sprijin. În acest caz, preșcolarii/elevii beneficiază de o reducere a componentei curiculare cu cel mult 20%, pentru a permite activităţi terapeutice cu logopezi, kinetoterapeuţi, consilieri școlari, psihologi școlari, după caz, în spaţii dedicate.

NIVELUL INTENSIV – beneficiază preșcolari/elevi identifcați cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, care urmează (a) un curriculum obișnuit adaptat în toate ariile curriculare, activități de sprijin sporit între 2-4 ore/săptămână cu cadru didactic de sprijin și intervenții individualizate specifice (logopedie, kinetoterapie, consiliere școlară, intervenție psihologică); (b) un curriculum modificat și programe speciale, precum și intervenții individualizate complexe și integrate.

NIVELUL SPECIAL – ca formă de educaţie specială în cadrul căreia se desfășoară activități instructive-educative, terapii complexe și integrate și intervenții specifice (logopedie, kinetoterapie etc) implementate către cadre didactice din unităţile de învăţământ special, care este asigurată acelor prescolari/elevi cu dizabilități ale căror obiective de crestere, dezvoltare sau învăţare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv.”