Ministrul Sanatatii: Masurile Importante pentru Milioane de Romani Confirmate Oficial

Ministrul Sanatatii Masurile Importante Milioane Romani Confirmate Oficial

Ministrul Sanatatii a luat si anuntat o hotarare extrem de importanta care vizeaza milioane de romani din intreaga tara in momentul de fata, iar asta pentru ca, dupa cum puteti vedea si mai jos, vorbim despre un nou ordin care are in centru PNRR si achizitii pentru imbunatatirea sistemului medical.

Ministrul Sanatatii a inclus in ordinul 2.736, pe care-l aveti mai jos, prevederi pentru modul in care se vor cumpara echipamente si materiale dedicate reducerii infectiilor nosocomiale in spitalele din toata Romania, totul multumita fondurilor care sunt disponibile prin PNRR pentru tara noastra.

“Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 16.300 din 15.09.2022 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 104.130 din 13.09.2022, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 16.217 din 14.09.2022, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1 Se aprobă Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *).

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București. Articolul 2 Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”