Ministrul Sanatatii: Masura Oficiala Necesara cu Impact pentru Milioane de Romani

Ministrul Sanatatii Masura Oficiala Necesara Impact Milioane Romani

Ministrul Sanatatii pregateste o serie de masuri extrem de importante pentru romanii din intreaga tara, iar asta pentru ca in urma discutiilor care au avut loc impreuna cu expertii din cadrul OMS, s-a decis crearea unui ordin care sa reglementeze publicitatea pentru dispozitivele medicale.

Ministrul Sanatatii explica in proiectul de ordin de mai jos ce fel de modificari urmeaza sa fie transmise institutiilor din subordine pentru a fi puse in aplicare in toata Romania cu privire la publicitatea pentru dispozitivele medicale care sunt comercializate in tara noastra in viitor.

“Văzând Referatul comun de aprobare nr. … al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale și al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și adresa Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nr. 66156E/18.11.2021, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. P1642/19.11.2021.

Având în vedere prevederile: art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului; art. 932 alin, (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 alin. (4) pct. 33 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare; ministrul sănătăţii emite următorul ordin.

Art. 1 – Se aprobă normele metodologice privind publicitatea pentru dispozitive medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, în calitate de autoritate competentă potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”