Ministrul Educatiei: ULTIMA ORA, Masurile de Importanta Majora pentru Elevii din Toate Scolile

Ministrul Educatiei ULTIMA ORA Masurile Importanta Majora Elevii Toate Scolile

Ministrul Educatiei transmite un anunt de ultima ora extrem de important cu o serie de masuri care ar trebui sa fie cunoscute de catre elevii scolilor din toata Romania in momentul de fata, iar asta pentru ca se ofera informatii cu privire la investitiile care urmeaza sa fie facute in scolile de clasa din tara.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre investitii care vor fi facute prin intermediul PNRR pentru dotarea salilor de clasa, dar si a laboratoarelor din toata Romania, sute serioase de bani urmand a fi investite de catre autoritati pentru ca elevii sa aiba conditii mai bune pentru desfasurarea activitatilor zilnice.

„Prin intermediul autorităților administrației publice locale, constituite la nivel județean, respectiv prin intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București, care vor avea calitatea de solicitant eligibil în cadrul prezentului apel, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, precum și cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, centrele județene de asistență psihopedagogică vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. În cadrul acestui apel vor fi susținute 4 tipuri majore de investiții. Digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic.

Dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic. Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive, echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Prezentul apel vine în întâmpinarea țintelor asumate de România prin PNRR, respectiv: 5.200 laboratoare de informatică echipate, 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare, 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.

75.000 de săli de clasă/sala pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier, 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistenta psihopedagogică. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 977.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.”