Ministrul Sanatatii: Ordinul de ULTIM MOMENT, ce Schimbari Impune pentru Toata Romania

Ministrul Sanatatii Ordinul ULTIM MOMENT Schimbari Impune Toata Romania

Ministrul Sanatatii a semnat un ordin extrem de important care va avea un impact major pentru spitalele din toata Romania, iar asta pentru ca dupa o lunga asteptare, iata ca a fost intr-un final hotarata modalitatea prin care se vor face investitii in infrastructura spitaliceasca si dotari pentru spitale.

Ministrul Sanatatii explica in ordinul prezentat partial mai jos despre ceea ce vor aduce aceste investitii pe care Romania urmeaza sa le faca multumita banilor din PNRR, care trebuie sa fie in mod foarte chibzuit cheltuiti de catre autoritatile din Romania in perioada in care fondurile vor fi disponibile pentru noi.

“Văzând Referatul de aprobare nr. 20.859 din 18.11.2022 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 139.052 din data de 18.11.2022, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 20.879 din data de 18.11.2022, ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.

Privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.237/2022 privind aprobarea Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, precum și a metodologiei de aprobare a investițiilor finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României,

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: Se aprobă Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12: Sănătate, investiția: I2.

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă și investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală, aferent Planului național de redresare și reziliență, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”