Ministrul Sanatatii: Hotararea de ULTIMA ORA Anuntata, Masurile Puse in Aplicare in Romania

Ministrul Sanatatii Hotararea ULTIMA ORA Anuntata Masurile Puse Aplicare Romania

Ministrul Sanatatii a anuntat in mod oficial o hotarare de ultima ora pentru milioane de romani din intreaga tara, una despre care ar trebui sa stie foarte multi oameni, iar asta pentru ca s-a aprobat regulamentul de organizare si functionare al Institutului National de Management al Serviciilor de Sanatate.

Ministrul Sanatatii anuntase de ceva vreme formarea acestui Institut, iar acum vedem ca s-a aprobat intr-un final regulamentul sau de functionare si organizare, astfel ca activitatea ar trebui sa inceapa in viitorul apropiat, iar asteptarile sunt foarte mari in ceea ce priveste schimbarile pe care trebuie sa le aduca.

“Văzând Referatul de aprobare al Direcției personal și structuri sanitare prin Biroul drepturi salariale nr. A.R. 20.892/2022, având în vedere: Adresa Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nr. IMSSDG 193 din 24.10.2022, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. AR 18.916 din 24.10.2022, REG1/21.793 din 24.10.2022, respectiv nr. DPSS 7.008 din 26.10.2022;

Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2022 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Articolul 2. Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Articolul 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”