Ministrul Sanatatii: Premiera de ULTIMA ORA Anuntata Oficial pentru Milioane de Romani

Ministrul Sanatatii Premiera ULTIMA ORA Anuntata Oficial Milioane Romani

Ministrul Sanatatii anunta in mod oficial o premira majora pentru sistemul medical din Romania, una care vine dupa foarte multi ani in care au fost facute foarte multe cereri cu privire la aceasta schimbare, ea vizand introducerea unei coplati pentru anumite servicii de sanatate facute in unitatile medicale din Romania.

Ministrul Sanatatii explica mai jos, intr-un document vizand Strategia Nationala de Sanatate, despre introducerea unei coplati pentru servicii medicale in ambulatorii cu alegerea medicului care sa ofere asistenta medicala, un proiect pilot pentru servicii preventive de sanatate fiind deasemenea gandit.

„Referitor la creşterea performanței și eficientizarea capacității de diagnostic, tratament şi monitorizare în ambulatoriu, obiectivul final urmărit de Strategie este de a asigura pacientului serviciile necesare în mod rapid, accesibil şi de calitate precum şi eliminarea timpilor de aşteptare generați de lipsa finanțării sau de supraaglomerare.

Pentru atingerea acestor deziderate, acest palier va fi calibrat la nevoia din teritoriu şi integrat cu celelalte niveluri de îngrijiri: primare şi spitaliceşti. Circuitele clinice vor fi adaptate la nevoia pacientului de diagnostic și tratament pentru creşterea eficacităţii şi scăderea timpilor de aşteptare.

În acest sens, Strategia vizează pilotarea furnizării anumitor servicii ambulatorii cu posibilitatea alegerii profesionistului care oferă serviciile de sănătate solicitate, în baza unei coplăți reglementate legal și suportate de beneficiar și a posibilității programării transparente a serviciului respectiv în sistemul electronic de programări. În vederea creşterii accesului echitabil la servicii preventive de sănătate orală, una dintre măsurile propuse reprezintă pilotarea unui pachet de servicii preventive de sănătate orală pentru populația adultă finanțat din asigurări suplimentare.

Totodată, perioada 2020-2021 a fost marcată de şi mai multă presiune pe sectorul spitalicesc, datorită pandemiei de SARS-CoV-2. Astfel, elementele vulnerabile aferente sectorului spitalicesc, respectiv infrastructura învechită, circuitele neperformante, siguranța pacientului, personalul insuficient, au devenit şi mai pregnante. Sectorul spitalicesc se va dezvolta pe componentele de: performanță, siguranță, eficienţă şi interoperabilitate astfel încât să ofere pacienților servicii sigure, performante şi de calitate într-o manieră accesibilă. Totodată vor fi urmărite țintele de eficienţă şi performanță managerială la nivelul unităților spitaliceşti precum și integrarea lor în rețeaua de servicii de sănătate la nivel de judeţ, regiune, național.

Abordarea va fi integrată la nivel local (județean) pentru asigurarea accesibilității la servicii, simultan cu restructurarea lor. Dezvoltarea şi reformarea spitalelor se va realiza prin investițiile noi în infrastructură cu impact teritorial major, investiții care vor fi complementare construirii celor 3 spitale regionale din Cluj-Napoca, Iași și Craiova. Aceste investiții sunt detaliate în Planul Național de Reconstrucţie şi Reziliență, şi în Programul Operaţional Sănătate.”