Ministrul Sanatatii: Anunturile de ULTIMA ORA, Ce Schimbari sunt Anuntate Romanilor

Ministrul Sanatatii Anunturile ULTIMA ORA Schimbari Anuntate Romanilor

Ministrul Sanatatii aduce in atentia a milioane de romani din intreaga tara o serie de importante anunturi de ultima ora care vizeaza schimbari care vor fi facute in baa unui nou ordin care ar putea fi semnat in viitorul apropiat, dar si schimbari despre care s-a vorbit in spatiul public, si care nu au legatura cu realitatea.

Ministrul Sanatatii pregateste un ordin legat de ingrijirea pacientilor critici cu infectii emergente si reemergente, iar separat anunta ca nu se va reduce numarul de servicii medicale de care vor beneficia romanii, asa cum nu se va introduce nici vreo coplata pentru serviciile medicale care sunt oferite oamenilor.

„Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE). Văzând Referatul de aprobare nr. din al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Direcţiei generale asistenţă medicală, Având în vedere.

Prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările completările ulterioare; Adresa Direcţiei de Sănătate Publică a județului Bihor nr. 19946/15.11.2022 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. SMU 2069/15.11.2022, Hotărârea nr. 1293/2021 privind desființarea Spitalului Clinic Municipal “Dr Gavril Curteanu” Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, La articolul 24 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, punctul 5 se modifică după cum urmează. „5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;”.

Art. II – Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-IE/RE, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministerul Sănătății rămâne consecvent în sensul că serviciile medicale ambulatorii trebuie să rămână cât mai accesibile pacienților. Această poziție a Ministerului Sănătății va fi susținută ferm în discuțiile cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după publicarea pe site-ul acestei instituții a proiectului noului contract cadru elaborat de specialiștii CNAS. Finanțarea cât mai bună a activității de medicină de familie și a asistenței medicale ambulatorii de specialitate trebuie să fie prioritară pentru a realiza reforma necesară sistemului de sănătate din România, inclusiv pentru a putea dezvolta programele de prevenție și de screening care fac parte din cadrul strategic al sistemului medical.”