Ministrul Educatiei Publica 2 Noi Anunturi de ULTIMA ORA cu Importante Masuri pentru Elevi

Ministrul Educatiei Publica 2 Noi Anunturi ULTIMA ORA Importante Masuri Elevi

Ministrul Educatiei a publicat 2 anunturi de ultima ora cu foarte importante masuri care sunt dezvaluite pentru scolile din toata Romania, dar si toti elevii, iar asta pentru ca vorbim, in primul rand, despre calendarul activitatilor educative nationale si internationale finantate, sau nu, de catre autoritatile din Romania.

Ministrul Educatiei a publicat deasemenea si un anunt legat de o intalnire cu ambasadorul Frantei in Romania, aceasta vizand discutii pentru o consolidare a cooperarii dintre cele doua tari, in special cu privire la recunoastere competentelor lingvistice ale elevilor care urmeaza cursurile unitatilor de invatamant din fiecare tara.

„Astăzi, 6 februarie 2023, au fost publicate: Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale cofinanțate de Ministerul Educației. Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale fără finanțare din partea Ministerului Educației. Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene.

Astăzi, 6 februarie 2023, la sediul Ministerului Educației a avut loc o întrevedere între Ministrul Educației, Doamna Ligia Deca, și E.S. Doamna Laurence AUER, Ambasadorul Republicii Franceze la București. Temele de discuție au vizat: dezvoltarea cadrului juridic, prin elaborarea unui document de cooperare bilaterală în domeniul educației. Consolidarea cooperării în domeniul învățământului bilingv, prin extinderea rețelei de licee bilingve, formarea cadrelor didactice și formarea de formatori; posibilitățile de relansare a cooperării în domeniul învățământului profesional și tehnic, cu o mai bună implicare a operatorilor economici francezi prezenți în România;

Identificarea unor soluții concrete privind modalitățile de certificare și de recunoaștere a competențelor lingvistice dobândite de elevi, în acord cu recomandările europene, în urma susținerii probelor de Bacalaureat la două limbi străine de circulație internațională; identificarea unor noi teme de interes comun în dezvoltarea cooperării în domeniul învățământului superior; o mai bună promovare a filierelor universitare francofone din România, inclusiv pe portalul.

Unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitățile şi rezultatele programului „Săptămâna verde” în rândul părinților/reprezentanților legali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor, elevilor, precum şi publicului larg. Sunt folosite mijloace de promovare și diseminare, precum prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, pe platforma dedicată, informări/articole în mass-media de la nivel local sau central, fotografii, filme, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învățământ selectează o activitate dintre cele desfășurate, cu care să participe la Competiția „Săptămâna verde” desfășurată la nivel județean/al municipiului București, în baza unui regulament elaborat de inspectoratul școlar. Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului București,
unitatea de învățământ transmite electronic, la inspectoratul școlar, dosarul celei mai apreciate activități selectate.”