Ministrul Sanatatii a Hotarat o Masura de ULTIMA ORA pentru Populatia din Toata Romania

Ministrul Sanatatii Hotarat Masura ULTIMA ORA Populatia Toata Romania

Ministrul Sanatatii a hotarat o masura foarte importanta care se aplica pentru toata populatia Romaniei in momentul de fata, iar asta pentru ca, dupa cum puteti vedea si mai jos in cadrul unui nou ordin publicat in Monitorul Oficial, se vorbeste despre pastilele de iodura de potasiu care ar trebi distruite romanilor.

Ministrul Sanatatii spune ca toate pastilele de iodura de potasiu care nu au fost distribuite pana in data de 31.12.2023 catre populatia Romaniei, vor ramane in farmaciile in care sunt disponibile pentru preluare, si vor fi stocate de catre acestea, astfel ca ele nu ar urma sa se reintoarca la DSP-uri si depozitele statului roman.

“Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății nr. A.R./2.193/2023,
având în vedere:  titlul I „Sănătatea publică“ și titlul III „Asistența medicală primară“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ghidul pentru populație în caz de urgență radiologică sau nucleară, emis de Institutul Național de Sănătate Publică, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 23 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins.

Comprimatele iodură de potasiu 65 mg nedistribuite către populație se păstrează în farmaciile comunitare până la data de 31.12.2023. La finalul perioadei farmaciile din lista prevăzută la art. 1 predau, prin intermediul companiilor de distribuție de medicamente, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cantitățile rămase în stoc.

Acordurile pacienților, respectiv ale aparținătorilor, pentru cazurile în care eliberarea medicamentului s-a realizat către aceștia din urmă, privind administrarea tratamentului și prescripțiile pe baza cărora au eliberat medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”