Ministrul Sanatatii Vrea sa faca SCHIMBARI de Importanta Mare pentru Romania

Ministrul Sanatatii Vrea faca SCHIMBARI Importanta Mare Romania

Ministrul Sanatatii vrea sa faca o serie de schimbari de importanta mare pentru Romania in perioada urmatoare, iar asta pentru ca a fost creat un nou ordin de ministru pe care Alexandru Rafila ar trebui sa il semneze, iar in baza lui se vor face anumite modificari pentru modul in care se face examinarea pentru permisul auto.

Ministrul Sanatatii explica mai jos ceea ce ar trebui sa se schimbe din acest punct de vedere, iar asta pentru ca noutatile sunt unele de interes pentru destula lume, si ar trebui sa stii ceea ce se intampla, daca esti interesat sa obtii permisul de conducere in perioada urmatoare, sau daca ai o cunostinta care vrea sa faca asta.

„Potrivit reglementărilor prevăzute de lit.f) din alin.(2) al art. 4 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Unitatea de asistenţă medicală care doreşte autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, trebuie să facă dovada, printre altele, că ”…are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare”.

În sensul reglementărilor menționate mai sus, Direcția de Sănătate Publică Gorj, prin adresa 911/20.01.2023, a solicitat Ministerului Sănătății, din calitatea de emitent al al actului normativ, precizări legate de posibilitatea de acceptare de către direcțiile de sănătate publică, la solicitările de emitere a autorizațiilor pentru examinarea ambulatorie a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, a contractelor de prestări servicii încheiate între unitățile sanitare care doresc autorizarea și medicii specialiști examinatori, ca dovadă a angajării personalului medical de specialitate.

În considerarea dispozițiilor art. 412 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora profesia de medic este una liberală. Vă supunem aprobării proiectul de Ordin al ministrului sănătății pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit.f) din Ordinul MS nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

In care se propune următorul cuprins al atr. 4 alin.(2) lit.f): ”f) dovada, pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, că are angajat personal medico-sanitar conform Titlului II din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, conform Cap. IV din Legea nr. 287/2009, Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”