Ministrul Sanatatii: Anunturi de ULTIMA ORA privind Provocarile si Hotararile pentru Romania

Ministrul Sanatatii Anunturi ULTIMA ORA Provocarile Hotararile Romania

Ministrul Sanatatii a facut o serie de foarte importante anunturi de ultima ora cu privire la provocarile si hotararile pentru Romania la momentul actual, iar asta pentru ca intr-o prima faza vorbeste despre continuarea asistentei medicale in centrele de permanenta din Romania, si cine trebuie sa asigure asta.

Ministrul Sanatatii vorbeste deasemenea si despre provocarile majore cu care se confrunta Romania cand vine vorba despre lips apersonalului medical, dar si unde a emigrat o buna parte dintre medicii care au plecat din Romania, plus media de medici per 100.000 de locuitori care exista in tara noastra la momentul actual.

“In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul emite următorul ordin: Se aprobă Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București. Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, autoritățile administrației publice locale, precum și personalul medical implicat în asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În ultimii 5 ani am avut o creştere a numărului de medici, ceea ce ne apropia de media europeană – avem în momentul de faţă 346 de medici la 100.000 de locuitori – dar acest lucru nu este suficient pentru că ne aflam şi în faţa a două alte provocări: una este legată de repartiţia teritorială a acestor medici şi asistenţi medicali.

Iar cea de-a doua provocare este legată de faptul că în România am avut o perioada lungă, care sperăm să se fi încheiat, când probabil aproape 15.000 de medici din România au emigrat, în general în ţări din Uniunea Europeană, dar şi în Statele Unite şi în Canada.”