Ministrul Educatiei a Anuntat 2 Masuri IMPORTANTE Hotarate pentru Elevii din Scoli

Ministrul Educatiei Anuntat 2 Masuri IMPORTANTE Hotarate Elevii Scoli

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial 2 masuri foarte importante pe care le-a luat in mod oficial pentru elevii scolilor din toata Romania, ele fiind confirmate de catre autoritatile de la Bucuresti in ideea de a confirma inchiderea unui apel pentru dotarea scolilor si unitatilor conexe cu mobilier, tehnica IT, si nu doar atat.

Ministrul Educatiei confirma deasemenea o decizie prin care Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea are un nou sediu in care isi desfasoara activitatea, ordinul pentru stabilirea acestei schimbari fiind semnat de catre ministrul Ligia Deca in mod oficial pentru a permite functionarea sa continua.

„Ieri, 29 martie 2023, s-a închis apelul pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. 2.545 de proiecte depuse; 5.761 de posibili beneficiari; 2.455 de posibili beneficiari din zone defavorizate. Bugetul total solicitat al proiectelor depuse este de 4.996.903.618,97 lei, fără TVA. Investițiile prezentului apel vizează: 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.

10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică; 5.200 de laboratoare de informatică echipate; 3.600 de școli cu clase de nivel primar, gimnazial și liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare; 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională; 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 1.068.260.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară a fost înființat în baza prevederilor art. 99 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin H.G. nr.922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară.

Centrul este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, care desfășoară activități de formare continuă pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar care funcționează în unitățile de învățământ cu predare în limba maghiară sau în secții cu predare în limba maghiară. De la momentul înființării Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, a funcționat într-un imobil aflat în domeniul public al Municipiului Oradea, imobil situat în strada Clujului nr. 106, județul Bihor. Sediul a fost primit în administrare prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Oradea nr. 604/2014.

Deoarece starea fizică a imobilului este degradată, clădirea necesitând renovări majore, mai multe săli nu pot fi utilizate pentru activitatea instituției, a fost achiziționat un imobil cu destinația de sediu administrativ, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1415/18.01.2021. Noul imobil achiziționat este situat în municipiul Oradea, strada Anatole France nr.88, județul Bihor.”