Ministrul Educatiei: Deciziile IMPORTANTE pe Scoli Anuntate Oficial Elevilor si Parintilor!

Ministrul Educatiei Deciziile IMPORTANTE Scoli Anuntate Oficial Elevilor Parintilor

Ministrul Educatiei ii anunta in mod oficial pe elevii si parintii din toata Romania in legatura cu deciziile oficiale care au fost luate pentru unitatile de invatamant din tara, si aici vorbim despre inscrierea anteprescolarilor si prescolarilor in noul an de invatamant, cu detalii despre felul in care se va desfasura tot.

Ministrul Educatiei explica foarte clar cum se va intampla tot procesul, pentru a ii ajuta pe parintii din toata Romania sa inteleaga mai usor ceea ce trebuie sa faca pentru a isi inscrie copiii acolo unde doresc in noul an scolar, ceva ce desigur ca fiecare parinte isi doreste cand vine vorba despre inceperea noului an scolar.

“Etapa I din cadrul procesului de înscrieri. Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții, reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri. În această etapă se realizează
înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții, reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări. În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii.

Copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări. Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.”