Ministrul Sanatatii: Decizia Oficiala IMPORTANTA pentru Viitorul Sistemului Medical din Romania

Ministrul Sanatatii Decizia Oficiala IMPORTANTA Viitorul Sistemului Medical Romania

Ministrul Sanatatii a hotarat sa puna in aplicare o decizie foarte importanta pentru viitorul sistemului medical din Romania, iar asta pentru ca a semnat un nou ordin, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, el aproband un ghid pentru dezvoltarea capacitatii management-ului pentru sanatate.

Ministrul Sanatatii a semnat ordinul pe care il aveti redat mai jos, iar multumita lui, poate fi intarit sistemul medical din Romania, astfel incat romanii sa beneficieze de servicii de calitate mai buna in momentul in care merg in unitatile medicale din toata tara, indiferent cand fac acest lucru, in final.

„Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Tinând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență.

Necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ministrul sănătății emite următorul ordin. Se aprobă Ghidul de finanțare pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București. Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”