Ministrul Sanatatii: Ordin IMPORTANT cu Schimbari pentru Serviciile Medicale din Romania

Ministrul Sanatatii Ordin IMPORTANT Schimbari Serviciile Medicale Romania

Ministrul Snatatii a semnat un nou ordin foarte important, care aduce o serie de schimbari pentru serviciile medicale acordate in Romania, iar asta pentru ca, dupa cum puteti vedea si mai jos, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate urmeaza sa poata acoperi acordarea unor noi tipuri de servicii medicale.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a decis ca serviciile de mai jos sa fie acoperite pentru oricare dintre romanii din tara care au nevoie de ele, asa ca e bine sa stiti ce anume nu va mai trebui sa platim incepand din perioada urmatoare, deciziile aplicandu-se pentru romanii din intreaga tara.

„ORDIN nr. 1.769/341/2023. Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 9.305 din 2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.928 din 15.05.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare; art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii.

Si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: La capitolul I punctul B, în lista B.3 punctul B.3.1, după poziția 6 se introduc două noi poziții, pozițiile 7-8, cu următorul cuprins.

Inducția tratamentului cu Esketaminum*) – maximum 7 vizite/lună/asigurat
86 lei/vizită. Întreținerea tratamentului cu Esketaminum*) – maximum 4 vizite/lună/asigurat 86 lei/vizită. La capitolul I punctul B, în lista B.3 punctul B.3.2, după poziția 67 se introduce o nouă poziție, poziția 68, cu următorul cuprins: Inițiere protocol de administrare a Esketaminum*) 126 lei/asigurat/serviciu. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2023 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”