Ministrul Educatiei: Decizia Oficiala de ULTIMA ORA pentru Profesorii si Elevii din Scoli

Ministrul Educatiei Decizia Oficiala ULTIMA ORA Profesorii Elevii Scoli

Ministrul Educatiei a anuntat decizia oficiala de ultima ora pentru profesorii si elevii scolilor din toata Romania, iar asta pentru ca in atentia oamenilor aduce in mod oficial in momentul de fata ceea ce ar trebui sa stie in legatura cu o selectie de cadre didactice organizata de catre CNPE pentru anul scolar 2023 – 2024.

Ministrul Educatiei explica mai jos ceea ce se intampla in momentul de fata in legatura cu aceasta procedura de selectie, iar asta pentru ca vorbim in mod oficial despre decizii care nu ar trebui sa fie trecute foarte usor cu vederea de catre cei care sunt interesati sa fie la curent cu toate deciziile Guvernului.

„Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din cadrul Ministerului Educației organizează selecția cadrelor didactice în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2023 – 2024. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de examen/fișierelor de lucru și a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare și de notare.

Extras din calendarul de selecție: 2- 12 octombrie 2023 – înscrierea candidaților; 13 – 18 octombrie – selecția candidaților; 19 – 20 octombrie – anunțarea rezultatelor selecției. Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția, informații privind condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească, precum și modalitatea de selecție sunt disponibile pe website.

Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care își desfășoară activitatea atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocațională și tehnologică, și în unitățile de învățământ care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale. Selecția cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenței.

Si a experienței declarate, precum și pe baza disponibilității manifestate pentru implicarea în activitățile de pregătire a evaluărilor, a examenelor și a concursurilor naționale din anul școlar 2023 – 2024, prin realizarea demersurilor de înscriere în aplicația dedicată. Condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar în ultimii 3 ani școlari.

Pentru DEF, TIT, primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învățământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învățământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT), respectiv desfășoară activități de predare-învățare-evaluare la clasa pregătitoare în anul școlar curent (PREG.); au abilități de operare pe calculator; au absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică: evaluării de proces/prin examene; evaluării manualelor; curriculumului; au experiență în: activitatea de proiectare a itemilor; evaluarea proiectelor de manuale școlare; elaborarea de programe școlare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel național.”