Ministrul Sanatatii: Masurile Oficiale de ULTIMA ORA, Ordinul Semnat pentru Binele Romanilor

Ministrul Sanatatii Masurile Oficiale ULTIMA ORA Ordinul Semnat Binele Romanilor

Ministrul Sanatatii pune in aplicare o serie de importante masuri de ultima ora pentru binele romanilor din intreaga tara, iar asta pentru ca, dupa cum puteti vedea si mai jos, Alexandru Rafila a decis sa permita infiintarea de unitati de accidente vasculare acute, a caror menire este de a ajuta oamenii care sufera de asemenea afectiuni.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre ceea ce se intampla din acest punct de vedere, iar asta pentru ca in atentia noastra este adus faptul ca aceste unitati speciale urmeaza sa fie facute in cadrul spitaltelor din Romania, iar mai jos aveti detalii cu privire la modul lor de organizare, dar si felul in care ar trebui sa functioneze, dupa ce sunt infiintate.

“Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2015 privind înființarea unităților de accidente vasculare cerebrale acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 noiembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins. Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care în cadrul unității sanitare există doar un compartiment de neurologie, se poate înființa UAVCA cu cel puțin 2 paturi.

La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) În situația în care UAVCA este organizată în cadrul unui compartiment de neurologie, activitatea va fi asigurată de personalul propriu încadrat în UAVCA. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Unitățile sanitare în care se înființează UAVCA sunt spitalele monobloc care funcționează în regim de urgență.

24 de ore din 24 și au în structură secție/secții/compartimente de neurologie ce asigură urgențele neurologice. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite în anexa nr. 1, comisia întocmește un referat prin care își dă acordul pentru înființarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de înființare/modificare a structurii unității sanitare.

După obținerea aprobării, conducerea unității sanitare demarează procedurile în vederea încadrării cu personal a UAVCA cu respectarea prevederilor din anexa nr. 2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării ordinului de ministru de constituire a comisiei de evaluare.

Referatul aprobat de membrii comisiei este transmis structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății. La anexa nr. 2 – Încadrarea cu personal a unității de accidente vasculare cerebrale acute, punctele 1, 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1 medic în specialitatea neurologie la 2-4 paturi; 1 asistentă medicală la 2-4 paturi, pe tură; 1 infirmieră la 2-4 paturi, pe tură.”