Ministrul Sanatatii: Noi Masuri de ULTIM MOMENT Aprobate pentru Romanii din Toata Tara

Ministrul Sanatatii Noi Masuri ULTIM MOMENT Aprobate Romanii Toata Tara

Ministrul Sanatatii anunta aprobarea unor noi masuri de ultim moment pentru romanii din toata tara, iar asta pentru ca in atentia oamenilor sunt aduse decizii legate de modul in care urmeaza sa se faca digitalizarea pentru platforma informatica din asigurarile de sanatate in cursul urmatorilor ani.

Ministrul Sanatatii a semnat ordinul de mai jos pentru a pune in aplicare aceste masuri in Romania, ele fiind unele de interes pentru un numar foarte mare de persoane si asta deoarece banii investiti vor ajuta la imbunatatirea sistemului medical, dar va fi nevoie de timp pentru implementarea modificarilor.

„În anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3.

Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 și 623 bis din 7 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2.6 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.6. Calendar apel: Data publicării ghidului de finanțare: 7 iulie 2023. Data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare: 7 iulie 2023, ora 10.00.

Data închiderii: 16 octombrie 2023, ora 16.00. Data-limită de implementare a proiectelor: 30 aprilie 2025. NOTE: În contractul de finanțare va fi trecută data-limită de implementare în conformitate cu prevederile ghidului. În situația în care, ca urmare a instrucțiunilor dintre Ministerul Sănătății și coordonatorul național, se stabilește o altă dată-limită de implementare a țintei, Ministerul Sănătății va publica o instrucțiune în acest sens.

Fiind un apel cu termen-limită de depunere, încărcarea dosarului se va putea face după data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiunii. Având în vedere termenul-limită de realizare a țintei, în conformitate cu prevederile din CID, este necesar ca solicitantul să propună proiecte^4 în cadrul cărora să ia toate măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor de prelungire peste termenul menționat a activităților propuse.

Proiect: o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, în conformitate cu dosarul de finanțare, necesare pentru îndeplinirea obiectivului din cererea de finanțare. Apelul de proiecte MS-731 – Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) este necompetitiv. Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”