Ministrul Sanatatii: Ordin de ULTIMA ORA pentru Cabinetele Medicilor de Familie din Romania

Ministrul Sanatatii Ordin ULTIMA ORA Cabinetele Medicilor Familie Romania

Ministrul Sanatatii a publicat un foarte important ordin de ultima ora cu privire la cabinetele medicilor de familie din Romania, iar asta pentru ca Alexandru Rafila vorbeste mai jos despre felul in care urmeaza sa se faca anumite finantari pentru acestea, folosindu-se inclusiv banii oferiti prin PNRR.

Ministrul Sanatatii ofera mai jos mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui sa stie romanii interesati sa afle despre felul in care sunt distribuiti banii in asemenea situatii, iar asta pentru ca exista foarte multe informatii care ar trebui sa fie cunoscute de catre toti romanii in momentul de fata.

“Văzând Referatul de aprobare nr. AR 18.767 din 13.10.2023 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Tinând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020.

Privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.969 din 13.07.2022 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 72.188 din 30.06.2022.

Precum și Referatul de aprobare nr. 11.798 din 11.07.2022 al Comitetului de selecție pentru stabilirea listei beneficiarilor preselectați pentru finanțare și a listei de rezervă, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin.

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 și 712 bis din 15 iulie 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.”