Ministrul Educatiei: Noile Masuri de Ultima Ora Pentru Toti Elevii din Romania, Decizii in Scoli

Ministrul Educatiei riscuri elevi scoli

Ministrul Educatiei conirma in mod oficial o noua Hotarare de Guvern de ultima ora, care vizeaza toti elevii din toate scolile din Romania, iar asta pentru ca in atentia tuturor este adus de catre Ligia Deca programul prin care se acorda mese gratuit in intregul sistem de invatamant din Romania in viitor.

Ministrul Educatiei a gandit acest program pentru a-i ajuta pe elevi sa beneficieze de o experienta educationala cat se poate de buna, in special in cazul celor pentru care exista risc de abandon scolar, una dintre problemele cele mai mari cu care se confrunta sistemul de invatamant din Romania acum.

“Programul Național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Limita valorică prevăzută la alin.(1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare. Selecția unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se face de către inspectoratele școlare județene/al Municipiului București (ISJ/ISMB).

Pe baza unor criterii ce vizează diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care grevează asupra populației școlare din medii dezavantajate geografic, economic sau social. Criteriile de selecție a unităților de învățământ, menționate la alin.(4), se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 10 zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern.

Pentru anul școlar 2023-2024 și pentru anul școlar 2024-2025, lista unităților de învățământ preuniversitar selectate conform alin. (4) pentru a fi incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se aprobă în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern. Lista unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se aprobă prin ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cu încadrare în limita fondurilor aprobate, și este completată anual până la data de 1 februarie a anului calendaristic în curs pentru anul școlar următor. Anual, lista menționată la alin.(7) se reconfirmă de către inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, în urma analizei realizate de către acestea, pe baza indicatorilor de impact ai programului și se completează, prin aplicarea de către ISJ/ISMB a criteriilor de selecție pentru unitățile de învățământ propuse pentru completarea listei.”