Ministrul Educatiei: Decizie Oficiala, Ordinul de ULTIM MOMENT Adoptat cu Masuri pentru Invatamantul Romanesc

Ministrul Educatiei Decizie Oficiala Ordinul ULTIM MOMENT Adoptat Masuri Invatamantul Romanesc

Ministrul Educatiei a semnat un ordin de ultim moment cu masuri pentru sistemul de invatamant din Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca a decis sa aprobe programele pentru sustinerea examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, adica profesorii care ii vor invata pe elevi in scoli.

Ministrul Educatiei a semnat acest ordin, care a intrat deja in aplicare in Romania, iar asta deaorece Ligia Deca vrea sa faca schimbari de substanta in sistemul educational din tara, iar ordine precum cel de mai jos au fix aceasta menire, ele urmand a aduce mai multi profesori pentru unitatile de invatamant.

“ORDIN nr. 6.663 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar. În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 248 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

In baza dispozițiilor art. 7 ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior.

Tinând cont de Referatul de aprobare nr. 3.802 din 2.11.2023, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Se aprobă programele pentru susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, valabile începând cu sesiunea 2024, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Disciplinele examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar pentru care sunt aprobate programele din anexa nr. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”