Ministrul Sanatatii: Noul Ordin cu Masuri de ULTIM MOMENT, Explicatiile Oficiale pentru Romani

Ministrul Sanatatii Noul Ordin Masuri ULTIM MOMENT Explicatiile Oficiale Romani

Ministrul Sanatatii aduce in imediata atentie a tuturor romanilor un nou ordin cu masuri de ultim moment, care au fost puse in aplicare in Romania, iar asta pentru ca vorbim despre decizii luate impreuna cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.

Ministrul Sanatatii ofera mai jos mai multe detalii cu privire la ceea ce ar trebui sa stie romanii, cand vine vorba despre ceea ce aduce acest nou ordin, astfel ca merita sa avem in vedere informatiile importante, pentru ca ele se aplica in toata Romania, dupa ce ordinul va fi semnat si va intra in vigoare.

“Având în vedere prevederile art. 2 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii.

Cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Comisiile de specialitate au actualizat protocoalele terapeutice de prescriere aferente medicamentelor din anexa nr. 1: DCI EMPAGLIFLOZINUM, DCI VELMANAZA ALFA, DCI MIGALASTATUM, DCI SACUBITRILUM/VALSARTANUM, DCI PASIREOTIDUM, DCI IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ, DCI SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM, DCI AZACITIDINUMUM, DCI NIVOLUMABUM, DCI RAMUCIRUMABUM, DCI VEMURAFENIBUM, DCI DABRAFENIBUM + DCI TRAMETINIBUM.DCI OLAPARIBUM, DCI PALIPERIDONUM, DCI LANADELUMABUM respectiv protocoalele aferente unor afecțiuni/grup de afecțiuni din anexa nr. 2: ACROMEGALIE ŞI GIGANTISM și INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ CRONICĂ CU FRACŢIE DE EJECŢIE REDUSĂ.

Menționăm că, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (5) pct. 11) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, protocoalele terapeutice au fost analizate critic şi avizate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România prin adresa înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. DGAM 5559/ 20.11.2023.

În sensul celor de mai sus, vă transmitem, alăturat, proiectul de Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.”