Ministrul Educatiei: Hotararea cu un Ordin de ULTIM MOMENT, Masuri Confirmate pentru Toata Romania

Ministrul Educatiei Hotararea Ordin ULTIM MOMENT Masuri Confirmate Toata Romania

Ministrul Educatiei a publicat un nou ordin de ultim moment cu masurile oficiale foarte importante despre care trebuie sa stie romanii, iar asta deoarece Ligia Deca aduce in imediata atentie a oamenilor ceea ce se face din punct de vedere al finantarilor pentru universitatile de stat, dupa cum puteti vedea mai jos.

Ministrul Educatiei explica in cadrul ordinului de mai jos cum se vor aloca banii pentru universitatile din Romania, scopul fiind de a finanta un numar cat mai mare de unitati, pentru ca in final sa creasca substantial calitatea actului educational de care se bucura studentii din toata Romania, conform Ligiei Deca.

“În conformitate cu art. 11 alin. (3), art. 111 alin. (2), art. 115, art. 119, art.120 alin. (2) lit. c), art. 149 alin. (3) lit. c) și alin (12), (13), (14), (17) și art. 155 lit. b) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională (FDI) din bugetul alocat Ministerului Educației (ME).

Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțate din bugetul ME, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior sunt supuse controlului periodic, din perspectiva implementării și eficienței, efectuat de Ministerul Educaţiei (ME) şi Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). Instituțiile de învățământ superior de stat beneficiază de un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională, din bugetul alocat Ministerului Educaţiei pentru învăţământul superior.

Fondul de dezvoltare instituţională se alocă după criterii competitive bazate pe standarde elaborate de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). În vederea obţinerii de fonduri de dezvoltare instituţională, instituțiile de învățământ superior elaborează proiecte de dezvoltare instituţională pe care le transmit CNFIS. Fondul de dezvoltare instituţională cuprinde sume pentru finanțarea unor proiecte specifice de dezvoltare instituțională pentru promovarea unor programe noi de studii.

Creșterea capacității instituționale, îmbunătățirea calității activității didactice, consolidarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională, incluziunea socială, dezvoltarea programelor de studii și/sau internaționalizarea activității de învățământ superior, pe categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 3. Categoriile de cheltuieli eligibile privind sumele alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanțate din bugetul ME, sunt diversificate.”