Ministrul Educatiei: Consultare Publica de ULTIMA ORA pentru Schimbari IMPORTANTE in Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei Consultare Publica ULTIMA ORA Schimbari IMPORTANTE Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei a publicat o informare oficiala de ultima ora cu privire la conultarea publica derulata in momentul de fata pentru schimbari majore in unitatile de invatamant, Ligia Deca vorbind mai jos despre ceea ce ar trebui sa stie studentii si profesorii despre schimbarile din invatamantul superior.

Ministrul Educatiei detaliaza mai jos 7 clase de indicatori specifici pe care ministerul sau urmeaza sa se bazeze cand vine vorba despre felul in care sunt monitorizate universitatile din Romania, asa ca merita sa avem in vedere tot ceea ce ne este adus in atentie de catre Ligia Deca prin informarea sa oficiala.

“Am lansat în consultare publică proiectul de Ordin privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii! Setul de indicatori, elaborat de Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS), are în componență următoarele 7 clase de indicatori specifici, după cum urmează.

Absolvenți; acces și echitate; activitatea de cercetare; angajabilitatea absolvenților; eficiența economică; internaționalizare; studenți. Datele corespunzătoare acestor indicatori sunt raportate de instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România, precum și de Academia Română.  CNSPIS, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestui ordin, va elabora o fișă pentru fiecare din cei 53 de indicatori, prin care se va detalia metoda și formula de calcul, nivelul de agregare, sursele de date și datele necesare pentru calcularea indicatorului.

Comisia Națională de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, denumită în continuare CNSPIS, continuă activitățile Consiliului National de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, preluând patrimoniul științific și logistic al acestuia. Activitatea CNSPIS este coordonată de direcția generală care gestionează învățământul superior din cadrul Ministerului Educației, conform art. 154 alin. (9) din Legea nr. 199/2023, cu modificările
ulterioare.

CNSPIS are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii. Se aprobă setul de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii, denumit în continuare, setul de indicatori pentru învățământul superior.

Pentru asigurarea volumului de date necesare pentru calcularea indicatorilor statistici principali, CNSPIS are drept de acces la toate datele din sursele de date administrative, prevăzute de Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, și de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, inclusiv la datele individuale.”