Ministrul Educatiei: Deciziile IMPORTANTE printr-un Ordin de ULTIMA ORA, Pregatit de Adoptare

Ministrul Educatiei Deciziile IMPORTANTE Ordin ULTIMA ORA Pregatit Adoptare

Ministrul Educatiei aduce in atentia romanilor din toata tara un nou ordin pe care vrea sa il adopte, iar asta pentru ca Ligia Deca intentioneaza sa puna intr-un final in aplicare masuri care au menirea de a monitoriza invatamantul superior din Romania si evolutia dinamicii pe piata muncii din tara noastra.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre ceea ce presupune acest ordin, dupa ce va fi adoptat in mod oficial, astfel ca toti oamenii sa stie ceea ce se va intampla si cum ar trebui sa fie imbunatatit sistemul de invatamant superior din Romania, in baza tuturor acestor decizii foarte importante.

“Sursele de date administrative, prevăzute de legislația în vigoare, care furnizează date necesare pentru calcularea indicatorilor statistici sunt: RUNIDAS: sistemul informatic integrat pentru gestiunea actelor de studii eliberate de unitățile de învățământ preuniversitar, de instituțiile de învățământ superior și de Academia Română, precum și a registrelor matricole de la nivelul sistemului de învățământ superior.

Registrul matricol unic din România, denumit în continuare RMUR: baza de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din instituțiile de învățământ superior de stat, particulare și confesionale acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții doctoranzi din Academia Română. Platforma națională de raportare unică în învățământul superior.

Denumită în continuare PNRUIS, în vederea colectării datelor statistice, a raportărilor instituționale și a raportărilor individuale privind activitatea științifică a personalului didactic și de cercetare. Platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior, denumită în
continuare ANS, care reprezintă un sistem informațional integrat, dezvoltat în manieră modulară, compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european.

Dedicat învățământului superior din Romania, care reunește principalele date statistice cu privire la învățământul superior accesibil tuturor
actorilor interesați. Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar. Responsabilitatea gestionării surselor de date administrative prevăzute de alin. (1) lit a) – d), revine Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI.

Odată cu furnizarea datelor, UEFISCDI pune la dispoziţia CNSPIS și informaţiile privind: sfera de cuprindere; definiţiile caracteristicilor; metodele prin care au fost colectate datele; metodele de obţinere a datelor derivate. CNSPIS analizează datele necesare pentru calcularea indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii și propune măsuri de optimizare a colectării datelor până la data de 1 octombrie a fiecărui an.”