Ministrul Educatiei: Ordinul de ULTIMA ORA, ce Masuri sunt Impuse Scolilor din TOATA Romania

Ministrul Educatiei Ordinul ULTIMA ORA Masuri Impuse Scolilor TOATA Romania

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial o serie de masuri de ultima ora, care vor fi impuse in mod oficial in Romania, iar asta pentru ca un ordin care va fi semnat de catre Ligia Deca, va stabili cum va fi organizat anul scolar 2024 – 2025, iar asta pentru ca e nevoie ca aceste lucruri sa fie stabilite in prealabil.

Ministrul Educatiei explica in mod oficial mai jos toate aceste informatii, astfel ca foarte multi dintre romani isi vor putea face o idee foarte clara cu privire la felul in care vor invata elevii care urmeaza cursurile unitatilor de invatamant, deci daca sunteti interesati, puteti sa vedeti cum se va desfasura totul anul viitor.

“Anul şcolar 2024 – 2025 începe la data de 1 septembrie 2024, se încheie la data de 31 august 2025 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2024 – 2025 încep la data de 9 septembrie 2024. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025; pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025; pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare.

Anul şcolar 2024 – 2025 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel: Intervale de cursuri: de luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024; de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024; de miercuri, 8 ianuarie 2025 – până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

In urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025; de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025. Intervale de vacanță: de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024; de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marți, 7 ianuarie 2025.

O săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie – 2 martie 2025; de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025; de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025. Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.”