Ministerul Mediului: Intalnire Importanta a Romaniei cu Agentia Europeana pentru Chimicale

Ministerul Mediului Intalnire Importanta a Romaniei cu Agentia Europeana pentru Chimicale

Secretarul de stat Ionuț-Sorin Banciu a avut onoarea de a primi astăzi o delegație de rang înalt de la Agenția Europeană pentru Chimicale (ECHA), condusă de Dr. Sharon McGuinness, directorul executiv al agenției. Această întrevedere marchează un moment cheie în dialogul continuu dintre România și instituțiile europene, subliniind angajamentul comun pentru un management eficient și sustenabil al substanțelor chimice.

Discuțiile dintre părți au acoperit o gamă largă de subiecte, de la viziunea strategică a ECHA, legislația actuală și provocările întâmpinate în implementarea acesteia, până la contribuția experților naționali în cadrul grupurilor de lucru ale agenției. Secretarul de stat Banciu a punctat importanța fundamentării politicii de mediu pe baze științifice solide, evidențiind impactul semnificativ al substanțelor chimice asupra sănătății umane și a mediului înconjurător.

„Toate politicile de mediu trebuie să aibă la bază știința. În ultimii ani, România a înregistrat progrese notabile în domeniul managementului substanțelor chimice, contribuind activ la inițiative la nivel european și internațional,” a declarat Ionuț-Sorin Banciu.

Eforturile țării noastre în acest domeniu includ elaborarea și implementarea Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, participarea activă la Forumul Global privind Substanțele Chimice, precum și revizuirea și implementarea unei serii de regulamente esențiale, cum ar fi cele privind bateriile, REACH, și gazele fluorurate.

Aceste inițiative subliniază rolul esențial pe care România îl joacă în cadrul comunității internaționale în gestionarea riscurilor asociate cu substanțele chimice, contribuind astfel la protejarea sănătății umane și a mediului. De asemenea, întâlnirea a fost o oportunitate pentru a discuta despre progresele înregistrate în ceea ce privește Regulamentul de clasificare, etichetare și ambalare (CLP) și Directiva revizuită privind apa potabilă, ambele având un impact direct asupra siguranței și sănătății populației.

Participarea la întâlnire a reprezentanților din mediul academic și de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului subliniază caracterul multidisciplinar al eforturilor depuse în acest domeniu, evidențiind o colaborare fructuoasă între diverse sectoare și instituții.

Dialogul dintre România și ECHA deschide noi orizonturi pentru cooperarea europeană în domeniul chimic, consolidând bazele pentru un viitor mai sigur și mai sustenabil pentru toți cetățenii europeni.