Ministrul Educatiei: Nou Proiect de ULTIMA ORA pentru Invatamantul Romanesc Publicat de Ligia Deca

Ministrul Educatiei a publicat un foarte important proiect de ultima ora pentru invatamantul romanesc, iata ce a decis Ligia Deca si ce impact va avea.

Ministrul Educatiei Nou Proiect ULTIMA ORA Invatamantul Romanesc Publicat Ligia Deca

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial un nou proiect de ultima ora pentru scolile Romanesti, Ligia Deca semnand in mod oficial documentatia pentru a se pune in consultare publica un proiect de metodologie privind finantarea cercetarii stiintifice universitare in cadrul institutiilor de invatamant superior.

Ministrul Educatiei detaliaza mai jos cum anume ar urma sa fie sustinuta cercetarea, un fond cu 100 de milioane de LEI fiind creat special de catre ministerul condus de catre Ligia Deca, iar aceste sume d ebani ar urma sa stea la baza evolutiei cercetarii stiintifice in Romania in cursul anilor urmatori.

“Am pus în consultare publică proiectul de Metodologie privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024! Prin fondul constituit anual, în valoare de 100.000.000 lei, se urmărește: îmbunătățirea calității resursei umane specializate, inclusiv implicarea studenților în activitățile de cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din universități; creșterea vizibilității cercetării românești pe plan internațional.

Pentru anul 2024, din fondul bugetar pentru finanțarea învățământului superior, se constituie un fond dedicat finanțării cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior de stat, în sumă de 100 000 000 lei. Toate instituțiile de învățământ superior de stat, finanțate din bugetul Ministerului Educației, sunt eligibile pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior.

Prin excepție de la prevederile alin. (3), nu sunt eligibile instituțiile de învățământ superior de stat care la data alocărilor financiare: nu au transmis, în conformitate cu prevederile art. 113 şi 124 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, datele în PNRUIS/ANS şi RUNIDAS/RMUR, potrivit calendarului stabilit de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior/ ME; nu au actualizată oferta educaţională pentru studenţii internaţionali, în cadrul platformei online.

Fondurile alocate instituțiilor de învățământ superior de stat pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior sunt considerate venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională, pentru toți membrii comunității universitare, în vederea realizării obiectivelor cercetării științifice. Sumele stabilite pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior provenite de la bugetul Ministerului Educației sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior. Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea științifică din instituțiile de
învățământ superior sunt.

Cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul implicat în activitatea de cercetare, sporuri, contribuția de asigurări sociale, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale; cheltuieli materiale (CM): cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor științifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări științifice, cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, obiecte de inventar, reparații, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii, alte cheltuieli materiale conform legii. cheltuieli de capital (CP), conform legislației în vigoare.”